MezuzaEt av de mange kjennemerkene i Israelske hjem og offentlige bygninger, kjøpesenter m.m. er en mezuza på dørstolpen.

Mezuza betyr «dørstolpen. Dette er en liten kapsel som monteres på den høyre siden. Dette blir gjort ved inngangsdøren til kjøpesenteret eller kontoret. I hjemmene kan den også settes på flere dører i huset.

Mezuza inneholder bibelvers som forteller om Guds beskyttelse over det rommet de går inn i eller forlater. Grunnen for at dette blir gjort, står omtalt i 5 Mos 6,9. «Skriv dem på dørstolpene i huset ditt og på portene dine.» Gjennom dagen går vi gjennom mange dører. Alle rom vi går inn i eller forlater er viktige. Guds Ord har noe å lære oss og Herrens løfte er gjeldene for hvert rom vi er i.

Dørstolpen med blod påBlodet p drkarmane

Bakgrunnen for at Mezuza skal være på dørstolpen, er med utgangen fra Egypt. Israels Gud fridde ut folket fra trellekårene ved at påskelammet ble slaktet og blodet strøket på begge dørstolpene. Dette var tegnet på at de som var innenfor døren med blodet på dørkarmen, var under Guds beskyttelse!

Siden utgangen fra Egypt har denne ordningen med Mezuza på dørstolpen alltid fulgt jødene. Hver dag har dette vært en påminnelse for hver eneste jøde om påskelammet og blodet på dørkarmene. Dette er grunnen til at jødene er et folk i dag og at staten Israel er blant nasjonene.

Israels Gud vet at folket har lett for å glemme dette. Hverdagen er travel og oppgavene er mange. De materielle godene kan være mange og en glemmer hvem som er giveren. Dette gjelder ikke bare Israel, men også deg og meg.

Mezuza er en bønn til Gud om Hans beskyttelse for det rommet vi går inn i og fra det rommet vi forlater. Israels Gud ønsker å være tett på hverdagen vår! Guds Ord har veiledning og hjelp på arbeidsplassen. Herren sier noe om den som går i fjøset, ja, til og med når vi går inn på kjøkkenet!

Med en åpen Bibel lar du Herren være tett på din hverdag. Guds Ord på dørstolpen er til påminnelse. La Herren få skrive på ditt hjerte!

«Skriv deg, Jesus på mitt hjerte, Du min konge

og min Gud, At ei lyst, ei heller smerte, Deg

formår å slette ut! Denne innskrift på meg sett: Jesus ifra

Nasaret, Den korsfestede, min ære Og min salighet skal være.»