Lovløsheten og normløsheten skal forøkes i endetiden.Jesus taler

 

Fra Jesu såkalte ”eskatalogiske tale”, siterer vi følgende:

 

”Fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. (Matt.24:12)

 

Da jeg en gang skulle tale over akkurat den bibelteksten i en menighet i Belgia fikk jeg et problem. Jeg hadde ikke tidligere tenkt så mye over at den franske bibeloversettelsen egentlig ikke inneholder ordet ”lovløshet”. Bibeloversetteren hadde brukt et annet ord som nærmest motsvarer vårt ord ”urettferdighet”.

endetidaLovløshet og urettferdighet er vel beslektede uttrykk men sier dog ikke akkurat det samme. Studiebibelen viste meg at grunntekstens greske ord var ”anomia”. For å omvandle det ordet til fransk var det bare å bytte ut ”a” mot ”e”. Ordet ”anomie” i den franske ordboken betyr ”mangel på lover, normer og regler”. Hvorfor brukte ikke bibeloversetteren det ordet ? Sannsynlig fordi det er et svært uvanlig ord. Mange bibellesere ville kanskje ikke ha forstått det. I min store svenske Ordbok oppdaget jeg at ”anomi” var blitt et svensk låneord, som betyr ”normløshet”.

Ifølge Bibelen skal det fysiske universet en gang gå i oppløsning. I dag konstaterer vi at det er på det moralske og etiske område som oppløsningen skjer. I hele vestverden er vi langt på vei til å få et nærmest normløst samfunn. Innenfor mange kirkesamfunn har samfunnets sekulære syn på menneskelig samliv blitt fullt akseptert. To personer av samme kjønn kan derfor forenes i ekteskap, men under vielsen blir det da umulig å bruke en eneste av de bibeltekster som handler om ekteskapet. Et enkjønnet parforhold er nemlig ukjent i Guds Ord. .

Skolene i Sverige har allerede innført såkalt ”normkritisk undervisning”. Også i Norge diskuterer man dette tema. Hva gjelder saken? Jo, det handler om at i vår moderne tid må gamle fastsatte normer og regler tas opp til kritisk vurdering. Årsaken til dette sies å være at mobbing og diskriminering har med normer og makt å gjøre. De normer som skaper diskriminering må derfor bekjempes. Dette høres til dels flott ut. Men alle har nok ikke forstått at bak ”normkritikken” ligger en sterk påvirkning fra ”queer-kulturen”, et engelsk ord som opprinnelig betyr ”merkelig eller rar” og som senere ble et navn på homofile og lesbiske. ”Queer” motsvarer det norske ordet ”skeiv”. Ifølge den normkritiske tankegangen må ingen form for seksuell legning eller adferd betraktes som normgivende eller normal. Da blir nemlig de som har en annen legning og adferd diskriminert. Målet er kjønnsnøytralitet, ja til og med kjønnsmangfold.

Ingen kan imidlertid benekte at menneskeheten er inndelt i to kjønn – mann og kvinne. Det hører til Guds skaperorden. Et mindre antall personer definerer seg som homoseksuelle, biseksuelle eller transseksuelle. Årsakene til dette er mange og til dels ukjente. Men faktum er at Bibelen bruker uttrykk som ”naturlig” og ”unaturlig” med hensyn til seksuell adferd. Ifølge normkritisk tenking må derimot ingenting betraktes som unaturlig, avvik eller sidespor. Følgen blir normløshet som fører til at kjærligheten blir kald hos de fleste. Det gjelder fremst kjærligheten til sannheten. Ifølge Jesu egne ord vil dette spesielt kjennetegne endetiden.