Framnes 2016 Stevnemusikken28.juni-3.juli var Evangelistens Bibelkonferanse på Framnes.

 

Tilbakemeldingene fra stevnet er gode og det er mange ting å være takknemlige for.

 

Det var rundt en 280 faste deltakere og mange kom på dagsbesøk. De kom med forventing til stevnet.

 

Det var bibeltimer og kveldsmøter. Men også musikkmøte, hageselskap og en mer uformell kvelds-samling.

 

Det var rundt en 90 stk av barn og ungdom på konferansen. Alt dette forteller om stor aktivitet på Framnes denne uken. Det ble minnerike dager for liten og stor.

Davids stjerne fr kapernaumDen 28.okt 1948 ble Israels nasjonale flagg bestemt. På den hvite bakgrunnen er det to blå striper med Davidsstjernen i midten.

 

Det har en historisk og profetisk betydning for Israel.

 

Stjernen i flagget har også en gammel historikk og har alltid fulgt Israels folk. Den har sin bakgrunn i oppfyllelsen av Bileams profeti: «Jeg ser ham, men ikke nå. Jeg skuer ham, men ikke nær. En stjerne stiger opp av Jakob, et spir løfter seg fra Israel». 4Mos 24,17.

 

Davidsstjernen er også en Messias stjerne! Den eldste omtalen av Davidsstjernen er fra det 9. århundre før Kristus og i det siste århundre før Jesus, ble mange bygninger utstyrt med dette symbolet. Synagogen i Kapernaum var dekorert både med Davidsstjernen, Paktens ark og den sjuarmede lysestaken. Lysestaken og Paktens ark stod i templet, men stjernen var utrykk for håpet for Messias komme!

av Kjell Furnes

 

Salomos tempel bygging

Vi skal i dag sjå nærmere på Jesu påstand i samtale med dei skriftlærde og fariserarane der han slo fast: Her er meir enn Salomo. Korleis kunne han det?

 

Kunne det framvisast noko større enn Salomo i hans visdom, rikdom og hans fantastiske byggverk? I første artikkel såg vi Kristi visdom samanlikna med Salomo i hans visdom. Mykje kunne seiast om dette, men vi nemnde berre kort Kristi visdom i skapingsakta, i korset og forsoninga og hans visdom for det gode liv her på jord.

 

Det var mykje som vakte undring hos Dronninga av Saba, m.a. det fantastiske byggverket som var reist. Men er der då eit byggverk i Kristus som overgår dette? Ja, sannleg!

Av Kjell Dahlene

 

Jakobs stigen

Herre, til himmelen når din miskunnhet, din trofasthet til skyene. Sal 36:6

 

Guds miskunn når like til himmelen. Jesus har åpnet veien ved sitt blod – en ny og levende vei. Veien går både fra jorden til himmelen og fra himmelen til jorden.

 

Herren viste stor miskunn mot Jakob i Betel. Han hadde flyktet fra barndomshjemmet. Men der reiste Herren i et syn en himmelstige over ham. På stigen steg Guds engler opp og ned og viste Guds miskunn i Betel, - det sted hvor Gud bor. 1 Mos 28:12.

 

Den som har tatt imot Jesus, har han gjort til sitt Betel. Han har reist en himmelstige. Natanael og de andre disiplene får høre:

Dere skal se himmelen åpnet og Guds engler stige opp og stige ned over Menneskesønnen. Joh 1:51

Av Eivind Flå

clock in hands

Salme 31,16: «I Din hånd er mine tider.»

 

Salme 90,12: «Lær oss derfor å telle våre dager, så vi kan få et vist hjerte.»

 

Ef 5,16: «… så dere kjøper den lagelige tid, for dagene er onde.»

 

Alt hva Herren har gitt oss, hører Ham til. Han som har skapt vårt liv, er også Livets Herre! Livets dypeste mening finner vi derfor i å leve i et nært og fortrolig samfunn med Ham.

 

«Om livets korthet», heter en av den berømte Senecas epistler. Vår tilmålte tid her på jord er kort og flyktig. Job minner oss om livets forgjengelighet og våre «få levedager … fulle av uro» (Job 14,1). Det er ille at «ting tar tid». Verre oppleves det kanskje at «ting går tapt». Jesus minner oss i Matt 16,9 om de jordiske skatter, hvor «møll og rust ødelegger, og hvor tyver bryter seg inn og stjeler». Det eneste som ikke går til grunne er Herren og Hans ord. I Salme 119,89 sies det: «Til evig tid, Herre, står Ditt ord fast i himmelen.»

Underkategorier