Av Kurt UrhaugDen gylde port fra slutten av 1800 tallet

I den gamle bydelen av Jerusalem er det 7 porter. De er opprinnelig fra perioden 1537-1541. Det var sultan Suleiman som bygget dem etter at Ottomanske rike hadde tatt Israel. Portene ble bygget på restene av tidligere murer.

 

De gamle portene går tilbake til tiden før Nehemja. Under den romerske tiden ved Herodes, ble det bygget murer og restaurering av portene i Jerusalem.

 

Jaffa porten er den mest brukte porten. De andre portene er: Stefanusporten, Nyporten, Zions port, Løveporten, Damaskusporten og på østsiden er Den gyldne port.

 

Den gyldne porten er den eneste som vender mot øst og er den eldste av portene i Jerusalem. Porten er reist på de gamle restene fra Nehemjas tid og er noe lavere enn det andre i bymuren. Grunnen til porten var lav, er at prestene som gjorde tjeneste i templet, måtte ha øyekontakt med ofringene på Miphkad-alteret på Oljeberget.

NavneneJaffaporten

Navnene på portene sier noe om begivenheter eller andre kjennemerker som har skjedd. Jaffa porten ble brukt når en reiste til og fra Jaffa ved Tel Aviv. Byen ligger ved Middelhavet og er mange ganger omtalt i Bibelen. «Så skal vi hogge så mange trær på Libanon som du har bruk for, og sende dem i flåter på havet til Joppe. Så kan du selv hente dem opp til Jerusalem.» 2Krøn 2,16.

Noen porter har flere navn. Fåreporten leder inn til Betestadammen hvor Jesus helbredet en mann som hadde vært syk i 38 år. Grunnen til at den heter fåreporten, er at alle fårene som ble offret i templet under påskehøytiden ble ført inn denne porten. Samme porten blir omtalt som Stefanusporten fordi Stefanus ble ført ut av byen og stenet ved denne porten. Siden det er bilde av fire løver, blir porten også omtalt som Løveporten.

Den syke mannen som fikk høre Peters ord: «Sølv og gull eier jeg ikke, men det jeg har, det gir jeg deg,» var ved Den Gyldne porten. Denne porten blir også omtalt som «Den Fagre». Porten fører rett inn på tempelområdet.

Det er denne porten Jesus Messias vil dra igjennom når han kommer igjen! Det er en kjent sannhet at Jesus kommer tilbake til Oljeberget, og gå over Kedrondalen og gjennom Den Gyldne port inn i Jerusalem. Nå er jødene kommet tilbake til landet Gud gav deres fedre. Snart vil deres konge komme og Jerusalem vil bli en lovsang på jorden (Jes 62,7).