av Konrad Landro

"Fra arkivet, april 1980"Jesus forkynner

 

Et troverdige vitne bygger ikke på antagelser. I en rettssak vil et slikt vitne være særlig utslagsgivende. Vi godtar heller ikke myter, antagelser eller eventyr.

 

Et troverdig vitne er en som taler om det han har sett og hørt. Selv det kan være tvilsomt, dersom han er alene om det som sett og hørt. Som oftes må det flere vitner til.

 

I 1Joh 1, 1-3 leser vi om vitner. «Det som vi har hørt, det som vi har sett med våre øyne, det som vi betraktet og våre hender rørte ved, om livets Ord. ... og vi har sett det og vitner og forkynner dere livet, det evige, som var hos Faderen og ble åpenbaret for oss – ...det som vi har sett og hørt, det forkynner vi for dere.»

 

Dette er ikke tatt ut av luften. Det er ikke eventyr. Det er heller uke tillært teologi. Nei, dette er et troverdige vitner som forkynner det de har sett g hørt.

Hva er det saken dreier seg om?Jesus Golgata

Saken dreier seg om selve Livet, det evige, som var hos Faderen og ble åpenbaret for oss. Går vi ut i det 5. kap. til v. 11, står det skrevet: «Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans Sønn.» Det er personen Jesus dette gjelder.

 

DE SÅ OG HØRTE JESUS som underets Herre.

1. Da han mettet 5000 menn med fem byggbrød og to små fisker.

2. Da han stilnet stormen på Gennesaretsjøen.

3. Da han talte til de syke og legte alle slags sykdommer.

4. Da han vakte opp døde, og størst av alt

5. Da han tilgav synder (av alle slag). «Vær frimodig sønn, dine synder er deg forlatt.» Mt 9,2.

 

DE SÅ OG HØRTE JESUS på Golgata.

Her så de smertenes mann, den lidende Jesus i blod og sår på korset. De så ham dø. De så da han ble tatt ned fra korset og lagt i graven. De hørte hans rop før han døde.

1. «Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør.»

2. «Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forlatt meg?»

3. «Jeg tørster.»

4. «Det er fullbrakt.»

5. «Far, i dine hender overgir jeg min ånd.»

 

DE SÅ OG HØRTE JESUS påskedag.

Vi tar her med beretningen i Mrk 16.

1. Først åpenbarte han seg for Maria Magdalena, som han hadde drevet ut syv onde ånder av. «Hun gikk av sted og fortalte det til dem som hadde vært med ham, og som nå sørget og gråt. Og da de fikk høre at han levde, og at hun hadde sett ham, trodde de det ikke.» Mrk 16,10-11.

Her måtte det flere vitner til.

2. «Deretter åpenbarte han seg i en annen skikkelse for to av dem mens de gikk på veien og skulle ut på landet. Også disse kom og fortalte det til de andre, men heller ikke dem trodde de.» Mark 16,12.

Det måtte enda flere vitner til.

3. «Til sist åpenbarte han seg for de elleve selv, mens de satt til bords. Han refset dem for deres vantro og for deres hårde hjerter, fordi de ikke hadde trodd dem som hadde sett ham etter at han var oppstått.» Mrk 16,14.

 

DE SÅ OG HØRTE JESUS Kristi Himmelfartsdag.

Her kan vi lese Apgj 1, 1-9. Første del bør du lese selv. «Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok ham bort fra deres øyne.» Apg 1,9. Dette er bare et lite utdrag av det som er forkynt av troverdige vitner. Etter dette blir vi nødt til å ta et standpunkt. Enten bevisst forkaste Jesus i vantro, eller åpne oss for ham i tro. «DEN SOM TROR PÅ SØNNEN, HAR EVIG LIV.» Joh 3,36.