Av Borgvald BirkelandJerusalem moske

 

Palestinaaraberne i Israel påstår at hele landet «Palestina» tilhører dem, og jødene påstår det samme utfra Det gamle testamentes skrifter, men hva sier Koranen om dette?

 

Sjeiken Riad som bor i Galilea våger å snakke ut om problemet. Han sier at utfra Koranen er det jødene som har arveretten. Han har fått mye kritikk for sine uttalelser og må bo på et hemmelig sted, sier han i et intervju med Israel Today

 

Om slagordet «AL-Aqsa er i fare» sier Sjeiken dette: «Al-Aqsa er nevnt i Koranen, men den sier ikke hvor denne moskeen ligger. Islamske kjennere har alltid sagt at Al-Aqsa ligger i Saudi Arabia eller i Jemen.

jerusalem klagemurenStår det skrevet noe i Koranen om jødenes forhold og eiendomsrett til Israels land? Ja, det gjør det, og vi skal se på hva sjefredaktør i Israel Today Aviel Schneider sier om dette. «Det er ikke et eneste avsnitt i Koranen som sier om at Israel eller «Palestina» er hellig for islam, og han sier videre: «Dr. Nissem Dana som er israelsk jøde har brukt mange år for å finne ut av denne saken, og har publisert det han er kommet fem til. Her er det Koranen skriver om Israels rett til landet.

*Moses sa til folket (israelittene): «Husk de gode gjerninger Allah har gjort for dere, han som har utpekt og gitt dere profeter og herskere, noe han ikke har gitt til en annen nasjon i verden. Og nå, mitt folk (Israel) gå inn i Det hellige land som Allah har utpekt for dere. Vend ikke tilbake, for da vil dere komme under dom og bli ødelagt (Sure 5,20:21).

*Så lar vi Israels folk som er foraktet, arve den østlige og vestlige delen av landet som han har velsignet. Og herrens rettferdige ord ble oppfylt for Israels barn fordi de holdt ut (Sure 7,135).

*Så sa vi til Israels barn: Bo i landet og når løftene om det som skal komme blir oppfylt, skal vi fremstille deg som en krone, som er samlet fra forskjellige nasjoner (Sure 17,104).

Koranen sier meget klart at Israel tilhører jødene, og dermed må også Tempelplassen tilhøre jødene - den det er så mye strid om. De muslimer som leser og kjenner Koranen overser disse viktige ord om Israel. Kanskje det var på tide at Abbas fikk disse Sure-skriftene inn på skrivebordet sitt under neste runde med fredsforhandlinger, dersom han ikke kjente til dem? Det står ikke et eneste avsnitt i Koranen om at Allah har lovet muslimene landet Israel, selv om boken noen steder har et svært fiendtlig beskrivelse om jødene som folk.