Av Stig AndreassonHva sier bibelen

 

Endetiden varsler om en stor og herlig begivenhet.

 

I denne artikkelserie har vi hittil gitt et mørkt bilde av endetiden. Det kunne vi ikke unngå fordi Bibelens profetiske beskrivelse av vår tidsalders avslutning er ikke særlig lys.

 

Men et unntak finnes! Endetidens dramatiske begivenheter påminner oss nemlig også om en fantastisk og herlig begivenhet, som uten tvil er nær forestående. Det er Jesu Kristi gjenkomst! Det har Herren selv sagt.

 

I sin tale om tidsalderens avslutning nevner han en rekke ting som vil bli alt mer fremtredende i endetiden. Han nevner da kriger, jordskjelv, hungersnød, forfølgelser, frafall, falske profeter, lovløshet osv.

Fikentre JesusMen han nevner også misjon og evangelisering, noe som heldigvis også skjer i endetiden. Siden sier Herren: ”Lær en lignelse av fikentreet. Når grenene har fått sevje og bladene springer ut, da vet dere at sommeren er nær. Slik skal dere også, når dere ser alt dette, vite at han (Messias) er nær og står for døren”. (Matt.24:32-33). Han sier videre: ”På jorden skal folkene bli grepet av angst og uro. Mennesker faller i avmakt av redsel og gru for det som skal komme over jorden”. (Lukas 21:25-26) Men så tillegger han: ”Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet! For deres gjenløsning stunder til”.

Endetidens dramatiske og kritiske tilstand minner oss altså om at Jesu gjenkomst står for døren. Det betyr at vi ikke i første hånd skal gå her og vente på en tredje verdenskrig aller Antikristens despotiske regjering. Akkurat som Paulus sier vi: ”Vi har vårt hjemland i himmelen. Derfra venter vi Herren Jesus Kristus som Frelser”. (Fil.3:20).

I endetiden skal verden komme i en fryktelig nødsituasjon, kalt ”den store trengsel”. Men Jesu ord gir håp og trøst. Han sier nemlig: ”Våk hver tid og stund, og be at dere må bli aktet verdige til å unnfly alt dette som skal komme, og til å bli stående for Menneskesønnen”. (Lukas 21:36)Før den verste stormen bryter løs skal Herren oppfylle sitt løfte: ”Jeg kommer igjen for å ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er”. (Joh.14:3) Ved lyden av den siste basun skal Herren selv stige ned fra himmelen. De i Kristus døde skal oppstå og de som lever i troen på Ham skal forvandles. Alle disse blir så opprykket til å møte Jesus i skyen for å siden alltid være hos ham.

Hvem får bli med på denne fantastiske reise? Bibelens svar er helt tydelig: De som hører Kristus til!. ”Gud har gitt oss evig liv og det livet er i hans Sønn. Den som har Sønnen han har livet”. Og hvordan vet vi at vi har Sønnen? Hvis vi har tatt imot Ham som Frelser og Herre, vet vi det. Jesus kommer ikke for å hente en åndelig elite. Blant dem som løftes opp til Herrens møte finnes sikkert noen som har teologisk doktorgrad. Andre er analfabeter fra et av verdens mange slumdistrikt. Men alle har de ved troen fått del i det nye livet i Kristus. De blir alle hentet hjem til evig glede fordi de hører Kristus til.