Av Jan Veiby

 «Da Jesus hørte dette, undret han seg og sa til dem som fulgte ham: Sannelig sier jeg dere: Ikke hos noen i Israel har jeg funnet så stor tro!»  Matt. 8,10.

Det er skrevet og sunget mange sanger om Jerusalem. Det er ingen hovedstad som har et så rikt omfang av sanger. Det er to sanger vi kan nevne.

 

 

 «Gi akt» er et vel kjent ord, som brukes meget både i skrift og tale, særlig på utsatte og farefulle steder.

Av Ivar Gjerdi

«Dere skal ikke minnes de første ting, ikke tenke på det som hendte før. Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram.» Jesaja 43, 18-19.

Av Eivind Flå

Jerm 29,5: «Bygg hus og bo i dem! Plant hager og spis deres frukt!»