Av Håkon C. Hartvedt


Så skriver vi 2023, og nå i starten av det nye året velger jeg å trekke fram en historie som er knyttet til den tysk-sveitsisk-amerikansk fysikeren, Albert Einstein. Han regnes som en av historiens største vitenskapspersoner, og særlig kjent er han for relativitetsteorien
.

Av Ivar Gjerdi

«Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren.» Lukas 4, 18-19.

Av Sigmund Måge

Vi er på vei inn i adventstiden. En tid hvor vi på særlig vis ser fram til å markere Jesu første komme til vår jord. Inkarnasjonen – dette at Gud ble menneske – er så absolutt verd å markere. Dette var Guds store og eneste frelsesplan -  bestemt før jord og himmel var skapt. Han var forut kjent, før verdens grunnvoll ble lagt, og for deres skyld er han åpenbart ved tidenes ende. 1. Pet. 1,20

Av Svein Børtveit

Og ho fødde son sin, den fyrstefødde. Ho sveipte han og la han i ei krubbe,
for det var ikkje rom åt dei i herberget.
Luk 2,7.

av Erene Solsvik Bruvik


Hanukka er ein jødisk heilagdagsperiode på 8 dagar frå den 25. Kislev
(november-desember. Sjølve namnet Hanukka tyder å vigsla.

Underkategorier