Av Håkon C. Hartvedt   

En forkynner skal engang ha sagt: – Det skulle vært et ellevte bud: «Du skal ikke sammenligne deg med andre!»

Av Ivar Gjerdi

«Så våk da! For dere vet ikke hvilken dag deres Herre kommer. Men det skal dere vite: Dersom husherren visste når på natten tyven kom, ville han våke og ikke la ham bryte seg inn i huset. Derfor må også dere være forberedt! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det.» Matt. 24,42-44.

 Av Sigmund Måge

På hans Bernhard Johannesens gravsten på Ullern kirkegård i Oslo står det: Sangeren Bernhard Johannessen - født 26. 5. 1882 – død 22. 1. 1970.

 

Byen er ikke nevnt med navn i Bibelen, men var en sentral oldtidsby i Galilea i dagens Israel. Den lå på en høyde (265 moh) fem kilometer nord for byen Nasaret, omtrent midt mellom kysten og Genesaretsjøen.

 av Kurt Urhaug

På flere måter minnes vi at Jesus kommer. Ivar Gjerdi har på side 2 skrevet om å våke. Dette er en viktig påminnelse for Guds folk. Det minner Mattt. 25 oos om , om Brudgommens komme. Paulus skriver: «Herren er nær!» Fil 4,5. Herren er nær med sitt komme!