Av Ivar Gjerdi

«Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren.» Lukas 4, 18-19.

Advent, med et nytt kirkeår, starter med at det ropes ut et nytt nådens år. Et løfte fra Herren. Jesus er i synagogen i Nasaret, der han får bokrullen og leser fra Jesaja. Det er ved starten av Jesu offentlige virke. Han er blitt døpt av Johannes i Jordanelven, og etter 40 dagers fristelse i ørkenen, vender han hjem til Nasaret, byen Jesus vokste opp i. Han går som han pleide i synagogen for å høre Guds Ord bli lest. Og det var han selv som fremførte det fra bokrullen som ble gitt ham. Han leste fra Jesaja 61, om nådeåret som skulle komme.

Hvert femtiende år skulle være et jubelår i Israel, da skulle alle som hadde gjeld få det ettergitt. Jesaja hadde profetert om et jubelår, da syndere skulle bli ettergitt synden. Og de som var solgt som slaver skulle få sin frihet og eiendom tilbake. Profeten Jesaja så for seg et nytt jubelår som skulle være et nådeår for syndere.
Aldri noen gang i historien har vel ordet vært mer konkret til stede i en gudstjeneste i synagogen enn nettopp her.

Jesus er den lovede Messias, gledes budbringeren, undergjøreren, trøsteren og hjelperen. Han roper ut et nådeår, full av syndstilgivelse, framtid og håp.

Denne dagen avsløres svaret på gåten hvem profeten Jesaja skrev om. «I dag er dette Skriftens ord blitt oppfylt for deres ører mens dere hørte på» formelig roper Jesus ut. Vitnesbyrdet Jesus gir seg selv klarer både å skape begeistring og harme, mange roser ham, men han provosere også noen.

Profetordene fra Jesaja handler om Jesus selv, han som kommer med de gode nyhetene til en menneskeslekt som er bundet i synd. Jesus skal forkynne et godt budskap for fattige, og Gud har sendt ham for å forkynne for fanger at de skal få frihet og for blinde at de skal få synet igjen, og for å sette undertrykte fri.  På mange måter signaliserer disse ordene hva som var Jesu oppdrag, hva som skjedde med mennesker som møtte ham, og hva som kan skje med dem som hører evangeliet i dag. 
Det er et fantastisk budskap. Jesus kan slette syndebyrden og sette oss i frihet. Vi trenger ikke å stå i gjeld til Gud lenger. Den Hellige Ånd vil hjelpe oss til å se hva vi har i Jesus, han som fremdeles innbyr oss alle, «Kom til meg alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile» Matt. 11,28.

«I dag er nådens tid, i dag er Gud å finne!»