Av Håkon C. Hartvedt


Så skriver vi 2023, og nå i starten av det nye året velger jeg å trekke fram en historie som er knyttet til den tysk-sveitsisk-amerikansk fysikeren, Albert Einstein. Han regnes som en av historiens største vitenskapspersoner, og særlig kjent er han for relativitetsteorien
.

En gang Einstein tok et offentlig transportmiddel, var det billettkontroll. Einstein ble stresset og sjekket lomme etter lomme uten å finne billetten.  Billettøren kjente ham imidlertid igjen og sa høflig: «Hr. Einstein. Ikke bry deg om å finne billetten. Jeg vet hvem du er, og det gjør ingenting om du ikke finner den.» Så gikk han videre.

Men da han en stund etter kom tilbake dit Einstein satt, så han at Einstein fremdeles leitet febrilsk i lommene. «Men, kjære herr Einstein, sa jeg ikke at De ikke trengte å bry Dem om å finne billetten?» Da løftet Einstein hodet, så på billettøren, og sa: «Herr billettør. De sa at De visste hvem jeg er. Men det handler ikke om hvem jeg er, men jeg vet ikke hvor jeg er på veg!»

--

Nå er vi i starten på et nytt år. Vet du hvor du er på vei åndelig sett?
De fleste har nok lyst til å komme til Himmelen. Vet du om du er på vei dit?
Johannes 14,6 sier: «Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet.»

Det betyr at om du vil til Himmelen, så er det Jesus du må forholde deg til. Det er rett at det er mange veier til Jesus, men det er altså bare én vei til Himmelen, og Jesus er porten alle må gå igjennom for å komme dit.

Planlegger du lengre reiser du skal ut på?
Vet du hvor du er på vei åndelig sett?
Mange vet ikke det, eller tenker rett og slett ikke på det. Er du en av dem?

En engelsk lord hadde ansatt en gjøgler eller narr. En dag gav lorden narren en kjepp og sa at han skulle beholde den til han traff på en større dåre enn ham selv.

Ikke lenge etter ble lorden meget syk.

«Hvor skal Deres nåde reise hen?» spurte narren. «Jeg skal ut på en lang reise,» sa lorden. «Og når kommer Deres nåde tilbake? Om en måned?» «Nei,» svarte husbonden. «Aldri!»

«Og hvilke forberedelser har Deres nåde gjort for å nå målet for reisen?» «Ikke noen!» «Reiser Deres nåde virkelig bort for alltid» sa narren, «uten å ha gjort noen forberedelser for det? Da er De sannelig en større narr enn jeg er. Her er kjeppen!»

Hodet i sanden?
Bladet Illustrert Vitenskap har sjekket påstanden om at strutsen stikker hodet i sanden når den blir truet. Jeg siterer: «Man sier det ofte om mennesker som ikke våger å ta realiteter inn over seg, at de er som strutsen som stikker hodet i sanden og ikke vil se. Men da siterer man en slags dyrefabel som ikke har mye med virkelighetens strutser å gjøre.

Om det var slik, ville strutsen raskt blitt et enkelt bytte for de store rovdyrene på savannene i Afrika. Hvis et rovdyr nærmer seg, vil en struts raskt flykte fra faresonen. I korte perioder kan den løpe i hele 70 km/t.

Myten kan ha oppstått fordi strutsen kan finne på å legge seg flatt ned på bakken og ligge dørgende stille i håp om ikke å bli oppdaget hvis den føler seg omringet og flukt er utelukket. I likhet med andre dyr later strutsen da som om den er død i et forsøk på å narre de mektige kjøtteterne.

I strutsens tilfelle legger den halsen og hodet slapt ned på bakken, en fremgangsmåte som godt kan ha vært opphav til sagnet om at strutsen stikker hodet i sanden eller i bakken for å unngå å bli sett.»

--

Så er det ikke helt sant det med strutsen, men hvordan er det med deg? Er du en som ikke våger å ta de åndelige realitetene inn over deg, og derfor «stikker hodet i sanden og ikke vil se», i håp om at det hele vil ordne seg av seg selv? Eller tror du på historier som virker mer behagelige enn å bekjenne sine synder og vende om.

Jeg har lagt merke til at et dikt av Kolbein Falkeid er blitt brukt i dødsannonser.

Døden er ikke som skremmende
som før.
Folk jeg var glad i
har gått foran og kvistet løype.
De var skogskarer og fjellvante.
jeg finner nok fram.

Velment og vakkert.
Men sannheten er at du finner ikke fram på denne måten.
Og jeg gråter litt i min ånd hver gang jeg ser dette diktet brukt i en dødsannonse, så velmenende og vakker diktet ellers måtte være.

For Bibelen er helt klar på veien til Himmelen. I tillegg til skriftordet vi begynte med,  sier Ap.gj. 4,12: «Og det er ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke noe navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved.»