Av Johnn Hardang

WATCHMAN NEE

Far døde den 27 november i 1969.

Noe av det han etterlot seg var en stor boksamling, som min bror og jeg delte etter at også mor døde mange år senere.
I fars boksamling fant jeg en bunke med småhefter, egentlig bare to A4-ark som var brettet og stiftet sammen. Øverst på første side sto disse tre ordene: «Sitte – Vandre – Stå». Og sammen med dette et forfatternavn. Dette skulle bli mitt første møte med den kinesiske forkynneren og kirkelederen Watchman Nee.

Watchman Nee, eller Ni Tuosheng som han egentlig hette, ble født 4.november i 1903 og døde 30.mai i 1972. Han ble en kristen som ganske ung og fikk tidlig et kall fra Gud til forkynnertjeneste. Og Wathman Nee skulle bli et vekkelsens redskap i Kina. Mange kom til tro på Jesus gjennom hans forkynnelse, og han ble snart  leder for en hel vekkelsesbevegelse: «Den lille hjord». Denne virksomheten falt imidlertid ikke i god jord hos de kinesiske myndighetene. Og de siste tyve årene av sitt liv satt han isolert i et fengslet i Shanghai og hadde bare lov til å ta imot besøk av èn person. Så lenge hans kone levde, var det hun som holdt kontakten. Etter hennes død var det hans kones søster.

I 1938 var Watchman Nee på besøk Danmark. I byen Helsingør talte han en hel uke ut fra Romerbrevet i Bibelen. Disse talene ble stenografert og siden utgitt som en bok med tittelen «Det normale kristenliv». Du har kanskje både sett og lest denne boka? Og på veg tilbake til Kina, dro han innom byen Odense på Fyn og gjorde her en bibelkveld med utgangspunkt i Efeserbrevet. Og det var som et resultat av denne bibelundervisningen heftet «Sitte – Vandre – Stå» ble til.

I tillegg til disse to utgivelsene er også noen få andre av Watchman Nees bøker oversatt til norsk, blant annet andaktsboken «Brød i ørkenen». Og selv har jeg i bokhylla også en svensk oversettelse av boken «Den kristnes frigjørelse» og en dansk oversettelse av «Kristus – Guds ett og alt».

La dette være en som konkret inspirasjon: Prøv å få fatt i noen av Watchman Nees bøker – og les dem. Kanskje vil også du bli berørt av Watchman Nees originale og betydningsfulle budskap.

«Sitte – Vandre – Stå» er tittelen på det vesle heftet som ønsker å åpne Efeserbrevet i Bibelen for oss. Og ved hjelp av disse tre ordene prøver Wathman Nee å løfte fram brevets tre store hovedtanker.

La meg nå, på min måte, forsøke å løfte fram de samme ordene:  

SITTE
- Men Gud, som er rik på miskunn, har, på grunn av sin store kjærlighet som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus, vi som var døde ved våre overtredelser. Av nåde er dere frelst. Han reiste oss opp sammen med ham og satte oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus.

Slik skriver Paulus det i Ef 2,4-6. Og slik beskriver han vår stilling i Jesus.
Dette handler altså om frelsen fundament: Guds kjærlighet. Kristi død og oppstandelse. Og Guds ufattelige nåde.
Her er det ingen forskjell på kristne. Alle er like mye frelst i Jesus.
Har du tatt din tilflukt til Jesus, ser Gud deg i Jesus som om du aldri hadde syndet. Og som om du allerede er på plass i himlen.

VANDRE
- Jeg formaner dere altså, jeg som er en fange for Herrens skyld, at dere vandrer slik det er verdig for det kall dere er kalt med, med all ydmykhet og mildhet, med langmodighet, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet, og legger vinn på å bevare Åndens enhet i fredens sambånd.

Slik starter Paulus beskrivelsen av det kristne livet. Kap 4,1-3. Fordi vi har fått et nytt liv, skal vi også leve på en ny måte. Han kaller dette for å vandre, og bruker i kap 4-5 fem forskjellige uttrykk tilknyttet det å vandre, altså leve ut sin tro i hverdagen.
Her er det stor forskjell på kristne. Noen er kommet langt på denne veien, andre har nettopp begynt. Felles for alle er likevel at dette ikke er noe vi gjør for å bli frelst. Vi gjør det fordi vi er frelst. 

STÅ
- Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. Ef 6,11
- Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Ef 6,13

Nå tar Paulus oss ut på slagmarken. Her er det kamp å liv og død. Også dette er en felles opplevelse for de kristne. Noen opplever det kanskje sterkere enn andre, men alle møter vi det: Åndskampen.
Djevelen gjør alt som står i hans makt for å hindre oss, både i å tjene Gud og i å nå himmelen. Og han har sterke og farlige våpen som han bruker med stor list.
Stå ham imot, skriver Paulus. Bli sterke i Herren og i hans veldige kraft. Så skal du seire i åndskampen og bli stående etter å ha overvunnet alt.