Fra 1948 har Israel vært en sammenhengene nasjon i vekst. Ikke noe annet land kan sammenlignes med dette. Lenge før staten Israel ble et faktum, var det et stort og bred engasjement for landet. En av tiltakene var de blå børsene som stod i mange jødiske hjem. Barna og de voksne samlet inn penger til kjøp av jord i Israel. Området var den gang under ottomansk styre.

I 1901 ble Jødisk Nasjonalfond startet. Det skjedde på den 5. sionistkongressen i Basel i Sveits. Det var professor Hermann Schapira ved Heidelberg universitet som fikk ideen til Jødisk Nasjonalfond. Han ville skape et nasjonalt fond for jødefolket som var spredt over hele jorden siden år 70 e.Kr.

Men hvordan forbereder man å ta i mot jødene til Israel? Ett av tiltakene var å kjøpe jord i Israel. Så de gikk i gang med børser og innsamling. Forslaget kom fra Chaim Kleinman, bankmannen fra Galicia (Spania) at man skulle lage en blå/hvit børse som skulle rundt i jødiske hjem for å samle inn penger. Innsamlingen gikk også til innkjøp og planting av tre og skog.

Gjennom generasjoner stod de blå børsene i jødiske hjem, også her i Norge. Jord ble kjøpt, innvandringen tok fart, jorden ble dyrket og trær plantet.

Jødene hadde ingen erfaring som bønder eller skogbrukere. Slik kompetanse var veldig viktig for å lykkes. Ulike planteskoler ble startet, Golani Nursery i Galilea f.eks. De produserer over 100 forskjellige planteslag.

Israel har et godt klima for mange vekster. Jordsmonnet er det samme i Galilea som i Negev- ørkenen.

Jødisk Nasjonalfond blomstret. I 1938 ble hovedkvarteret for organisasjonen etablert i Jerusalem, under den britenes mandatstid, - og bygget brukes fremdeles. I tillegg har nasjonalfondet kontorer i over 40 land. I Israel er det omlag 950 medarbeidere.  Det er blitt mange trær av de blå børsene, over 240 millioner trær er blitt plantet. Mange vannreservoarer er bygget og flere andre prosjekter er fullført eller påbegynt. Branntårn ble reist, og brannvern er en viktig del i forvaltningen av skogene.

Skogvoktere og deres medarbeidere har ansvar for rydding, vedlikehold og renhold i sine områder. Elveløp er blitt til parker, mange steder finner vi grillplasser og bord, ofte sammen med lekeplasser. Det er bygget stier for rullestolbrukere,  - og i de senere år er det mil etter mil med sykkelstier. Skoleklasser og andre besøkende kan ta turen innom sentrene med utstillinger og annen informasjon. Alt er tilgjengelig for alle grupper av landets befolkning.

«I kommende dager skal Jakob skyte røtter, Israel blomstre og få skudd, og de skal fylle jorderike med frukt.» Jes. 27,6.