Av Per Gunnstein Nes


For ei tid tilbake såg eg eit TV-program om ei kvinne som hadde vore svært rik og velståande. No hadde ho forlate sitt luksusliv og gått inn i ei teneste mellom dei aller fattigaste. Det gjorde inntrykk!

Av Jan Veiby

«Da Jesus var født i Betlehem i Judea, i kong Herodes` dager, se, da kom noen vismenn fra Østerland til Jerusalem»  Matt. 2,1.

Av Johnn Hardang


I 1 Tim 3,16 skriver Paulus disse ordene: Og det må alle bekjenne, stor er den gudsfryktens hemmelighet: Gud åpenbart i kjød, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt blant folkeslag, trodd i verden, tatt opp i herlighet.