Av Kurt Urhaug

Jesus er omlag 30 år når han begynner sin gjerning. Etter dåpen i Jordan, ble Jesus av Ånden ført ut i ørkenen. Etter 40 dager kom Djevelen og fristet ham. Dette er starten på Jesu 3 års virke mot korset på Golgata. I fastetiden følger vi denne vandringen.

Det er mange lærdommer fra de dagene Jesus var i ørkenen. «Og fristeren kom til ham og sa: Er du Guds Sønn, så si at disse steiner skal bli til brød! Men Jesus svarte og sa: Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn.» Mt 4,3f.

Djevelen er en realitet. Han fremtrer i Bibelen som slangen, motstander eller en tyv. «Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge.» Joh 10,10.  Djevelen er ikke verd å gi noe av vår tid, eller føre noen samtale med. Han har baktanker og ønsker å føre oss til fall og nederlag. Det er tap å lytte til Djevelen. Gi han ikke ditt øre eller dine øyne. Avvis han. Frys han ut. «Vær derfor Gud undergitt! Men stå djevelen imot, så skal han fly fra dere.» Jak 4,7. «Og gi ikke djevelen rom.» Ef 4,27.

Det kan høres ut som at djevelen stiller spørsmål om Jesus er Guds Sønn. «Er du Guds Sønn, så si at disse steiner skal bli til brød.» «Og han sier til ham: Er du Guds Sønn, så kast deg ned!» Mt 4, 6. Sannheten er at Jesus er Guds Sønn. Da Jesus ble døpt i Jordan, kom det en røst fra himmelen som sa: «Og se, det lød en røst fra himmelen: Dette er min Sønn, den elskede! I ham har jeg velbehag.» Mt 3,17. Jesus trenger ikke gjøre steiner til brød for å vise at han er Guds Sønn. Jesus har en annen oppgave. Han er det levende brødet som er kommet ned fra himmelen for å gi verden liv. Han er hvetekornet som ble lagt i jorden for å dø.

Djevelen sa også at Jesus skulle kaste seg utfor et stup, og at englene da ville komme og bære ham. Dette er referert til Salme 91. Under Jesu virke på jorden trenger han ikke assistanse fra himmelen. Men han er den som selv gir bærehjelp for alt sitt folk. Han kommer med trøst og kraft. Det står skrevet: «Like til deres alderdom er jeg den samme, og til dere får grå hår, vil jeg bære dere. Jeg har gjort det, og jeg vil fremdeles løfte dere, jeg vil bære og redde dere.» Jes 46,4.

Både i Edens hage og i ørkenen med Jesus, kommer Djevelen med løsrivne bibelsitater. Det er den samme taktikken som Elymas, trollmannen gjorde. Paulus sa til han: «Du som er full av all svik og alt bedrag, du djevelens barn, fiende av all rettferdighet, skal du aldri holde opp med å forvrenge Herrens rette veier?» Apg 13,10.

Hele tiden under Jesu virke, vil djevelen hindre Jesus på veien til Golgata. Da Jesus begynte å fortelle om hva som ville skje under påsken i Jerusalem, så ble det av disiplene sagt at dette måtte ikke skje. Da svarte Jesus: «Vi bak meg, Satan!» (Mt 16,23).

Da Jesus hang på korset, sa en av røverne til ham: «Du som river ned templet og bygger det opp igjen på tre dager! Frels deg selv! Er du Guds Sønn, da stig ned av korset!» Mt 27,40. 

Ved korsfestelsen er Jesus på forbannelsens tre. Det er ingen som tar Jesu liv, men han gir det. «Ingen tar det fra meg, men jeg setter det til av meg selv. Jeg har makt til å sette det til, og jeg har makt til å ta det igjen.» Joh 10,18. Dette kan Jesus gjøre fordi han er Guds Sønn.

 Da Jesus døde på korset, led Djevelen et stort nederlag.

«Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset.» Kol 2,15.

Vandringen i fastetiden, er på seierens vei. Veien til Golgata gir seier og frigjøring. Følg denne veien og still deg inn under Jesu kors. Du vil se deg fri, løst og glad. Jeg forstår ikke denne kjærligheten, men det var for deg!