Stig Andreasson

Gud overvker jordenUnder alle tider har filosofer og tenkere forsøkt å løse det vanskelige spørsmålet hvordan man skal forstå Guds godhet og allmakt i forhold til ondskapen og lidelsen i verden.

Det store problemet.

Ateisten John Mackie argumenterte i en artikkel at Guds eksistens er en logisk umulighet hvis ondskapen eksisterer. Siden det er åpenbart at både ondskapen og lidelsen er tilstede i verden, kan vi ikke tro på en god og allmektig Gud, slik de kristne gjør, mente han. Ifølge ateistisk logikk ville en Gud, som er både god og allmektig, umiddelbart gjøre en ende på ondskapen og lidelsen her på jorden.

Guds godhet er imidlertid ikke helt usynlig i denne verden.

vestmuren i gammel utgave s 5Arkitekten og kong Salomo var den første til å bygge Herrens hus i Jerusalem. Det var templet som ble reist på det samme stedet hvor Gud sette Abraham på prøve.

«Så begynte Salomo å bygge Herrens hus i Jerusalem, på Moria-fjellet. Det var der Herren hadde åpenbaret seg for hans far David, på det stedet David hadde gjort i stand, på jebusitten Ornans treskeplass.» 2Krøn 3,1.

Av Ivar Gjerdi

trinity182014 «Det var alt midt i høytiden da Jesus gikk opp på tempelplassen og begynte å undervise.Jødene undret seg og sa: «Hvordan kan han ha slik kunnskap, han som ikke har fått noen opplæring?»Jesus svarte: «Min lære er ikke min, men kommer fra ham som har sendt meg.Den som vil gjøre hans vilje, skal skjønne om læren er av Gud, eller om jeg taler ut fra meg selv.» Joh. 7,14-17.

Det var løvhyttefest i Jerusalem da Jesus stod fram i tempelet med sin undervisning. Han hadde i hemmelighet dratt opp til høytiden. Jødene var ute etter ham, «Hvor er han?». Folk snakket om ham, og lurte på hvem han egentlig var. Men det var ingen som våget å si at han kanskje var Messias.

av Jan Veiby

levende vann"Min Gud skal etter sin rikdom fylle all deres trang i herlighet i Kristus Jesus".Fil. 4,19.

Paulus er grepet av evangeliets herlige rikdom. Han fryder seg over Guds store frelse.

Gud er rik, og har alt det som et menneske behøver. Med sin rikdom vil han møte oss, og fylle vårt dype behov.

Legg merke til at Gud ikke gir av, men etter sin rikdom. Dvs. i samsvar med.

Han gir for å bevise sin rikdom. Ikke bare dråper, men strømmer kom over oss ned.

Arkivet: T. Foss-Johnsen. Evangelisten 1.april 1964.

naglemerkete hender s 7«Se, i begge mine hender har jeg tegnet deg, dine murer står alltid for meg.» Jes 49,16.

Det var et deilig ord Sion fikk høre. Sion sa: Herren har forlatt meg. Herren har glemt meg.

Det kan vel hende at også du av og til kommer i tvil om Jesus ser deg, og om Jesus vil hjelpe deg? Vil Jesus forlate oss? Vil Jesus glemme oss?

Hans hender vitner om hva han vil være for oss. Han har tegnet oss i sine hender. Hva kan dette bety?

Underkategorier