Hver høst er vi vitne til grågåsen som reiser fra Norge til sørlige strøk av verden. Årsaken er at vinteren kommer. Nå søker den varmere omgivelser. De flyr alltid som en V-formasjon. Og ved denne formasjonen kan flokken på mange titals fugler fly 71% mer effektiv, enn om de skulle fly hver for seg.

Av Ivar Gjerdi

«Da sier Jesus til ham: «Stå opp, ta båren din og gå! Straks ble mannen frisk, og han tok båren sin og gikk.» Johannes 5, 8-9.

Av Sigmund Måge

Ham elsker dere, enda dere ikke har kjent ham. Ham tror dere på, enda dere nå ikke ser ham. Og dere fryder dere med en usigelig og herliggjort glede, når dere vinner fram til endemålet for deres tro; sjelenes frelse. 1. Peters brev 1, 8-9

Av Lars Gjøseter

«Der kommer en ende, enden kommer, den våkner opp imot deg, se det kommer.»
Esek 7,6.
Her på jorden får alt ende. Men evigheten har ingen ende.
På jorden er mye sorg og mye nød. Meget som tynger, trykker, sårer og gjør ondt. Men der kommer en ende på alt dette for Guds folk.

Av Kjell Furnes

Kva ligg i uttrykket sionisme? Uttrykket vart først nytta i eit tysk tidsskrift 1. april 1890, og grunnleggeren av den moderne sionisme, Theodor Herzl, valte og nytte begrepet i sin nye rørsle for det jødiske folk. Andre hadde før han fremja synspunkt som målbar dei same tankar og idear. Den tyske jøden Moses Hess (1812 – 1875) hadde klare tankar for at: «Der er kun et sted på jorden, hvor det jødiske folk kan utvikle sin nasjonale eiendomlighet: Ved Jordans bredder.» Stor innverknad fekk også Odessa-legen Leon Pinsker med verket «Autoemancipation». Den kom som  er reaksjon på dei russiske pogromar i 1881-82.

Underkategorier