Nå er tiden for høstregnet kommet til Israel. Oktober måned gir glede og begreistring når regnet kommer på den tørre jorden. Det har vært flere måneder med tørke, sand og støv. Derfor er gleden stor når det blir væromslag. I Norge kommer den første snøen like overraskende og gir utfordringer med glatte veier hvert år. På samme måten blir veigrepet et utfordring i Israel når støvete asfalt får det første vinterregnet.

Jødene ved Vestmuren i Jerusalem har lenge bedt om regn. Den siste av høstens høytider, løvhyttefesten, er over. Og under denne festen har vannet sin betydning fått sin markering. Og nå er høstregnet kommet. Tel Aviv, Holon, Bat Yam og senere i Ashdod, Askalon, Gaza-området, Jerusalem, Dimona.og flere andre områder i landet, har opplevd regnets velsignelse. Det hele er svar på bønn fra Gud.

Sommeren i Israel er lang og det er varme og tørke (april-oktober), og vintrene er de fleste steder ganske milde (november–mars). Det er noe kaldere i de høytliggende områdene og i f.eks. Jerusalem. Regn og snø er ulikt fordelt i landet med mest nedbør i de nordlige og sentrale (høytliggende) delene, mens det er veldig tørt i sør, Negev ørkenen.

Regnet over Israel er gitt av Herren. Både tidligregn og senregn er utrykk for Guds velsignelse over folket og landet. Regnet er et åndelig barometer på folkets forhold til Gud.

«Dersom dere nå er lydige mot mine bud som jeg gir dere i dag, og elsker Herren deres Gud og tjener ham av hele deres hjerte og hele deres sjel, da vil jeg gi landet regn i rette tid, tidligregn og senregn, så du skal samle i hus ditt korn og din most og din olje. Jeg vil la din buskap få gress på markene, og du skal ete og bli mett.» 5Mos 11,13-15.

Tidligregnet kommer om høsten og er det første regnet som gjør den knusktørre og soltørkede harde jorda bløt og myk, da blir det mulig å pløye og så.

Klima og årstider har med Gud å gjøre. Menneskene blir både rådville og famlende om ikke dette er klart i tanken og hjerte. «Du fastsatte alle jordens grenser. Sommer og vinter – du har dannet dem.» Sal 74,17.

Mye kan sies om naturlover og årssyklus, men mon tro om det ikke har mye mer med Gud å gjøre, og nasjoner folkene sitt forhold til Skaperen?