Av Kurt Urhaug

I en av prekentekstene som er brukt nå i juni måned, er bibel teksten hentet fra Joh 3. Det er døperen Johannes som er i samtale med disiplene sine. Her omtaler han seg selv som brudgommens venn.

Den eldre delen av Jerusalem er omgitt av en stor mur. Muren med de åtte portene ble bygget på 1500 tallet av den tyrkiske sultanen Suleiman. Den eldste porten er stengt, det porten ut mot Oljeberget i øst, den Gyldne porten.

Av S.O. Modalsli

Dersom vi er barn, er vi også arvinger. Om man tjener hos en mann i mange år, blir man ikke arving for det. Det er barnene som arver. Og til barn må vi fødes – ikke oppdras.

Av Ivar Gjerdi

«Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine at han måtte dra til Jerusalem, og at de eldste, overprestene og de skriftlærde skulle la ham lide mye. Han skulle bli slått i hjel, og den tredje dagen skulle han reises opp.Da tok Peter ham til side og ga seg til å irettesette ham: «Gud fri deg, Herre! Dette må aldri hende deg.» Men Jesus snudde seg og sa til Peter: «Vik bak meg, Satan! Du vil føre meg til fall. Du har ikke tanke for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil.» Matt. 16,21-23

Av S.O. Modalsli

«Men midt på natten lød det et rop: Se, brudgommen kommer! Gå ham i møte!» Matt 25,6.