Til de Israelske høytidene blir det spist mange forskjellige frukter. Ett av dem er granateple. Frukten er utrykk for Guds velsignelse.

Av Kurt Urhaug

«Men han svarte og sa til dem: Om kvelden sier dere: Det blir godvær, for himmelen er rød. Og om morgenen: I dag blir det uvær, for himmelen er rød og mørk. Himmelens utseende vet dere å tyde, men tidenes tegn kan dere ikke tyde!»
Mt 16, 2.

Av Jens Tomsgård

«Ved hans sår har vi fått legedom.» Jes 53,5.

Av Håkon C. Hardtvedt

En anekdote forteller om en engelsk sportsfisker som kom inn i et vertshus og bestilte en kanne te. Men da han, litt for ivrig, fortalte om fangsten sin, kom han til å slå ut med armene slik at hele tekannen for mot veggen. Resultatet ble en stor, mørk te-flekk på det lyse tapetet. Fiskeren ble fortvilet, unnskyldte seg voldsomt overfor vertshuseieren og prøvde å få vekk flekken. Men det var og ble et stygt merke.

Av Roald Evensen

Den som elsker Jesus elsker hans ord/bibelen. Paulus legger særlig vekt på nødvendigheten og fruktene av å fylle seg med Guds ord når han sender sitt brev til forsamlingen i Kolosse. Denne sommeren har flere skrifter i NT stått på leseplanen i vårt hjem,  - bla Paulus brev til kolosserne.

Underkategorier