«Og kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere.»  1 Pet. 5,7.

 Av Tonny Lindeli

 Jeg vil fortelle en historie som jeg opplevde nå i sommer. Jeg skulle reise til Gautefall i Telemark på Nytt Livs lys stevne, og måtte derfor ta toget fra Sira til Drangedal og hjem igjen.

Av Knut Jensen

 “Da sa han til dem: Så uforstandige dere er, og så trege i hjertet til å tro alt det som profetene har talt! Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet? Og han begynte fra Moses og fra alle profetene og utla for dem i alle Skriftene det som er skrevet om ham.” Luk.24,25-27.

Denne høsten har det i Israel vært mange viktige begivenheter. Det gjelder Herrens høytider! Jødene er tilbake i fedrene sitt land, og de har nylig feiret Basunhøytiden, Soningsdagen og løvhyttefesten. Dette er begivenheter alle bør merke seg. Det er et tegn på at Messias kommer!

 

Av Sigmund Måge 

I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, etter hans nådes rikdom.  Ef.1,7.