Av Jan Veiby

Rikdom, penger, gods og gull, må aldri bli et mål i seg selv. Illustrasjonsfoto: Stockphoto

«Dåren sier i sitt hjerte: Det er ingen Gud.  Ond og avskyelig er deres ferd, det er ikke noen som gjør godt.»  Salme 53,2.

av Jostein Ulstein

I all slags vær. MS Kong Harald ved Flø på veg til Ålesund. Foto: Jostein Ulstein

I teksten nedenfor tar Jostein Ulstein utgangspunkt i en av våre vakreste salmer.

Av Carsten Line (Fra Arkivet)

Har du sittet ned med din bibel og betraktet Joh. 17? Det er der vi har Jesu yppersteprestlige bønn. Som ingen gang vil du se inn i hans omsorg og hjertelag for dem som er hans. Hele bønnen er gjennomvevd av kjærlighet, ømhet og interesse for sine.

 

Hver dag bruker vi produkter eller andre saker som har en link til Israel og jødene.

Av Johnn Hardang

- Jeg kommer tilbake! Med disse tre ordene forlot den amerikanske stjernegeneralen Douglas MacArthur Filippinene i mars 1942. Årsaken var den japanske invasjonen som tvang de allierte styrkene til også å forlate Filippinene.