Av Håkon C. Hartvedt

Med denne sangen av Fanny Crosby ønsker vi alle våre lesere et velsignet nytt år. Han som var med oss i 2018 vil også være med oss videre inn i det nye året. 

Av Jan Veiby

"Men du Betlehem, Efrata, som er liten til å være blant Judas tusener!  Fra deg skal det utgå for meg en som skal være hersker over Israel. Hans utgang er fra gammel tid, fra evighets dager"  Mika 5,1.

Av Eivind Flå

Matt 2,6: «Du Betlehem i Juda land er slett ikke den ringeste blant fyrstene i Juda. For fra deg skal gå ut en høvding som skal være hyrde for mitt folk Israel.»

Av Gunnar Bonsaksen

Gjest Baardsen fra Sogndal er en av Norgeshistoriens mest kjente og omtalte menn – beklageligvis som stortyv og utbryterkonge.

Av Ivar Gjerdi

Hans Nielsen Hauge levde fra 1771-1824. Det er i en rekke bøker skrevet mye om Hauges betydningsfulle liv for folk og land, hans budskap og enorme samfunnsnyttige virksomhet.