Av Gordon Tobiassen

Det som gjør Israel, landet og folket så spesiell er utelukkende Guds løfter. Uten disse løfter og den viktige bakgrunn de har utfra Guds ord, hadde folket, landet og byen Jerusalem ingen betydning.

Av Jan Veiby

 «Dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte.  Men dere fikk barnekårets Ånd som gjør at vi roper: Abba, Far!» ( Rom. 8,15.)

 av Tor André Haddeland

I starten av Johannes-evangeliets tredje kapittel kan vi lese den bemerkelsesverdige historien om Jesu møte med fariseeren Nikodemus.

Av Johnn Hardang

Hvem er Jesus? Slik lyder et av de viktigste spørsmålene vi mennesker kan stille.

 

Israel og folket hadde sin storhetstid under kong David og Salomo. Dette fortsatte etter at Israel vart delt som rike.