Av Sigmund Måge

Ham elsker dere, enda dere ikke har kjent ham. Ham tror dere på, enda dere nå ikke ser ham. Og dere fryder dere med en usigelig og herliggjort glede, når dere vinner fram til endemålet for deres tro; sjelenes frelse. 1. Peters brev 1, 8-9

Av Kjell Furnes

Kva ligg i uttrykket sionisme? Uttrykket vart først nytta i eit tysk tidsskrift 1. april 1890, og grunnleggeren av den moderne sionisme, Theodor Herzl, valte og nytte begrepet i sin nye rørsle for det jødiske folk. Andre hadde før han fremja synspunkt som målbar dei same tankar og idear. Den tyske jøden Moses Hess (1812 – 1875) hadde klare tankar for at: «Der er kun et sted på jorden, hvor det jødiske folk kan utvikle sin nasjonale eiendomlighet: Ved Jordans bredder.» Stor innverknad fekk også Odessa-legen Leon Pinsker med verket «Autoemancipation». Den kom som  er reaksjon på dei russiske pogromar i 1881-82.

Av Jan Veiby

«Takk for alt!  For dette er Guds vilje for dere i Kristus Jesus»  1 Tess. 5,18.


Genesaretsjøen i Galilea er formet som en harpe. På hebraisk blir sjøen kalt for Kinneret. Den er også kalt for Tiberiassjøen. Den er rundt 53 km i omkrets, 21 km lang og 12 km bred. Den har et totalt areal på 170 km2 og har en maksimal dypde på ca 45 meter. Siden den er 212 meter under havet gjør den til den lavestliggende ferskvannsinnsjøen i verden, - og den nest laveste innsjø i verden, etter Dødehavet – som er en saltvannsinnsjø. Begge disse er i Israel.

Av Edvard Foss

Han hadde vært aktiv i misjonsarbeidet i alle år. Formann på bedehuset. Fast medlem i musikkkoret, og når det det var møter, var han alltid på plass. Samlingen om Guds ord og det kristne fellesskap hadde i alltid vært viktig for ham.

Underkategorier