Av Jan Veiby

«Jesus gråt»  Joh. 11,35.

Joh. 11 handler om Lasarus som ble oppreist fra de døde.  Det er det syvende tegn hos Johannes.  Og den mektigste av alle Jesu undergjerninger.  Lasarus var ikke den eneste som Jesus vekket til live igjen.  Men det spesielle her var at han hadde allerede ligget fire dager i graven, og legemet var alt begynt å gå i oppløsning.  Her var det ingen tvil om at døden virkelig var inntrådt.  Den Herre Jesus åpenbarer her sin guddomsmakt.  Ved å oppreise Lasarus fra de døde.

Av Knut Jensen

Et bilde på Den Hellige Ånd.
“Så førte Isak Rebekka inn i sin mor Saras telt. Hun ble hans hustru, og han hadde henne kjær. Slik fant Isak trøst i sorgen over sin mor.” 1.Mos.24,67.


The Jerusalem Post gir ut hvert år et eget bilag med presentasjon av de mest 50 jøder som har vært markert innen politikk, kultur, medisin, litteratur og vitenskap. I hovedsak gjelder dette jøder som bor i Israel, men dette året ble det noe annet. Det ble Ukrainas president, Volodymur Zelensky. Han har jødiske foreldre og oldefaren hans mistet livet i Holocost.

Av Eivind Flå

Jak 4,6:
«Men desto større er nåden han gir. Derfor sier Skriften: Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.»

Av Johnn Hardang

Enok vandret med Gud,
så ble han borte, for Gud tok ham til seg.
1 Mos 5,24

Underkategorier