Av Audun Myksvoll

Hvor skal jeg bo, hvor er rommet mitt? Det var uroen som levde i meg, sensommeren 1965. Jeg hadde pakket kofferten for å reise hjemmefra – skulle bo borte et helt skoleår, blant fremmede gutter uten å kjenne en levende sjel. Jeg var utilfreds med situasjonen. Jeg var avhengig av gode venner og det trygge kristne fellesskapet som jeg hadde vært delaktig i så lenge. Kunne jeg bare finne rommet mitt, så hadde jeg iallfall et godt utgangspunkt på det fremmede stedet. Og jeg fant det – eller rettere; ble geleidet inn til det. «Her skal du bo», var det en som sa. Og jeg kjente uroen avtok.

Av Håkon C. Hartvedt

Noen vil nok kjenne igjen denne tittelen som navnet på pinsevennenes hovedorgan.
Og det er lett å skjønne hvorfor de har gitt bladet dette navnet. Jesu kors-død var så visst ikke noe nederlag, men en herlig seier.

Av Jan Veiby

«Måtte han sende deg hjelp fra helligdommen og støtte deg fra Sion»
  Sal. 20,3.

Av Kurt Urhaug

Jødene i Egypt var de første som holdt påske. For mer enn 3000 år siden ble Israelsfolket fridd ut fra Faraos trellekår. Etter 400 år med slaveri, sendte Gud Moses for å føre folket ut. Den 14.Nissan skulle alle jødiske hjem slakte et lam og smøre blodet på dørstolpene i huset med en isop stilk. Lammet ble spist sammen med brød og bitre urter. «På denne måten skal dere ete det: Med belte om livet, med sko på føttene og med stav i hånden. Og dere skal ete det i hast, det er påske for Herren.» 2 Mos 12,11.

Av Sigmund Måge

En av ugjerningsmennene som hang der, spottet ham og sa: Er ikke du Messias? Frels deg selv og oss! Men den andre tok til orde og irettesatte ham og sa: Frykter du ikke engang Gud, du som er under den samme dom? Og vi med rette, for vi får det vi fortjener etter våre gjerninger. Men han har ikke gjort noe galt. Og han sa: Jesus, kom meg i hu når du kommer i ditt rike. Og Han (Jesus) sa til ham: Sannelig sier jeg deg: I dag skal du får være med meg i Paradis!
Luk. 23, 39-43

Underkategorier