Det er skrevet og sunget mange sanger om Jerusalem. Det er ingen hovedstad som har et så rikt omfang av sanger. Det er to sanger vi kan nevne.

Av Ivar Gjerdi

«Dere skal ikke minnes de første ting, ikke tenke på det som hendte før. Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram.» Jesaja 43, 18-19.

Av Eivind Flå

Jerm 29,5: «Bygg hus og bo i dem! Plant hager og spis deres frukt!»

 

 

 «Gi akt» er et vel kjent ord, som brukes meget både i skrift og tale, særlig på utsatte og farefulle steder.

 

 Av Kurt Urhaug

I en av prekentekstene som er brukt nå i juni måned, er bibel teksten hentet fra Joh 3. Det er døperen Johannes som er i samtale med disiplene sine. Her omtaler han seg selv som brudgommens venn.