Av Jan Veiby«Men med dette vender hans vrede ikke tilbake, ennå er hans hånd rakt ut»  Jes. 9,12b. Bakgrunnen for disse ord er Guds tukt og dom over Israel.  Dvs. tistammeriket i nord.  Også kalt Efraim (v.9), fordi det var den ledende stamme i nordriket.

Det er mange hundre år mellom den siste profet og til Jesu fødsel. Hadde Gud glemt sitt løfte?  Flere ganger hadde Gud stadfestet sin pakt. Løfte om Messias vart gitt, men når tid ville dette skje? Det var århundrer i taushet.

Av Carl W. Berg

Alt hva dette herlige ordet «fullbrakt» innebærer, kan ingen tunge tolke, heller ingen penn beskrive, men Gud være lovet: Det går an å tro det, og den som tror det, får oppleve at frelsen er en realitet.

Av Ivar Gjerdi

«Streb etter fred med alle, og etter helliggjørelse, for uten den skal ingen se Herren.»  Hebr. 12,14.

Johannes Dåsvand

Tekst til bilde: I Evangelistens Julehefte som alle abonnenter får i neste nummer,  skriver Eivind Ydstebø om Johannes Brandtzæg. I denne artikkelen «hører» vi tydelig Brandtzæg forkynnelse. Interessant og tankevekkende! Bilde er tatt fra gravstøtten Vikøy kirkegård. Foto: Eivind Ydstebø

En av våre misjonsvenner som var til stede ved årsmøtet i Fredrikstad 14. og 15. mars, hvor vår kjære avdøde formann holdt sin siste offentlige tale i Vestre Kirke, skrev ned et kort referat av talen og sendte til en misjonsforeningsfest, hvor det ble opplest. Da jeg er viss på at det vil interessere tusener av bladets lesere, tillater jeg meg å sende det videre.