Av Kurt Urhaug

Bibelordet fra Joh 3,16 kalles for den lille bibel. Her fortelles det meste om hva Bibelen handler om: «For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.» Joh 3,16.

Josef og Maria er foreldre til Guds Sønn, Jesus Messias.

«Og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, fordi det ikke var rom for dem i herberget». Lk 2,7.

Det er flere ganger det blir sagt om Jesus at han er både den førstefødte og den enbårne. «Ja, jeg vil gjøre ham til den førstefødte, den høyeste for kongene på jorden». Sal 89,28. «Han er et bilde av den usynlige Gud, den førstefødte framfor enhver skapning.» Kol 1,15.

I Israel var det både et stort ansvar og et privilegium å være den førstefødte. På mange måter var dette familiens overhode, og hadde ansvar for de prestelige handlinger og de arvelige rettigheter. Esau solgte sin førstefødselsrett for noe suppe Jakob hadde laget til.

Israel blir kalt for den førstefødte, og deres kall var både å være prest og konge: «Dere skal være et kongerike av prester for meg og et hellig folk. Dette er de ord du skal tale til Israels barn». 2M 19,6. Farao i Egypt bestemte seg for å ødelegge dette folket, men Gud svarte med at alt det førstefødte i Egypt skulle drepes.
«Da skal du si til Farao: Så sier Herren: Min sønn, min førstefødte, er Israel. Jeg sa til deg: La min sønn fare, så han kan tjene meg. Men du ville ikke la ham fare. Derfor vil jeg nå slå i hjel din sønn, din førstefødte». 2Mos 4,22f.
Vi merkes oss derfor at Jesus i flere anledninger blir omtalt som den førstefødte. Etter Jesu død og oppstandelse, blir ikke Jesus lenger omtalt som den eneste, eller den enbårne! Ved graven sier Jesus til Maria:

«Rør ikke ved meg! For ennå er jeg ikke faret opp til Faderen! Men gå til mine brødre og si til dem: Jeg farer opp til min Far og deres Far, min Gud og deres Gud.» Joh 20,17.

Disiplene gjorde mange feil. En Peter som sviktet og Tomas som tvilte, men Jesus omtaler dem som brødre. Romerbrevet forklarer: «...for at han skulle være den førstefødte blant mange brødre». Rom 8,29. Han er ikke lenger den enbårne.

De som tror på Jesus, blir omtalt som Jesu brødre. Det betyr at Gud er vår Far. For å være Jesu bror, må vi ha den samme far. «Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. De er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud». Joh 1,12-13.

En kristen er født på ny. Det er ikke noe egne anstrengelser eller gjerninger, men det er alene Guds verk. Det er av nåde ( Ef 2,8) og en er en ny skapning (2 Kor 5,17). En kristen har den samme Far som Jesus.

I Guds familie er Jesus den eldste, han er vår storebror. Han er den førstefødte. Det er noen priviligerte saker Jesus har, både som prest og konge. Men vi arver alle ting med ham.

I 1863 skriver Lina Sandel denne sangen:

Er det sant at Jesus er min broder
Og at himlens arv meg hører til?
Å, så bort med alle tårefloder,
Bort med alt som enn meg engste vil.

Det er mange saker med barnekåret vi undres over. Men vårt testamentet bekrefter sannhetene med å være et Guds barn.

Det kan være av og til at det blir noe trøblete i en søskenflokk. Noen erter eller andre uoverstemmelser. Det ikke alltid det skal så mye til før det blir støy. Men hvordan er det i Guds rike?

«Derfor skammer han seg ikke ved å kalle dem brødre». Heb 2,11.

Det er mange ganger jeg har sviktet og ikke gjort slik som en burde, men Jesus skammer seg ikke. Her i Guds rike skal jeg få hvile og være meg selv.
På samme måten som Maria ved graven, har vi fått en oppgave hjå vår bror: «Gå til mine brødre og si til dem: Jeg farer opp til min Far og deres Far, min Gud og deres Gud.»

Gå og fortell at Jesus lever. Han er i himlen og gjør en prestelig tjeneste. Han er vår bror og forbeder. Han er også vår konge og har all makt. Jesus er rik nok for alle som kommer til ham.

Det dekkes til bords i Guds rike, og la ikke din plass stå tom. Kom og bli med. Påkall Gud din Far og bli kjent med din eldste bror, Jesus Messias!