Av Eivind Flå

Jak 4,6:
«Men desto større er nåden han gir. Derfor sier Skriften: Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.»


The Jerusalem Post gir ut hvert år et eget bilag med presentasjon av de mest 50 jøder som har vært markert innen politikk, kultur, medisin, litteratur og vitenskap. I hovedsak gjelder dette jøder som bor i Israel, men dette året ble det noe annet. Det ble Ukrainas president, Volodymur Zelensky. Han har jødiske foreldre og oldefaren hans mistet livet i Holocost.

Av Charles Hansen

3 Mosebok er boka som taler om en hellig Gud og et hellig folk. For at Guds utvalgte folk Israel skulle leve innviet Herren, så forordnet han hellige tider for dem. Det var en god hjelp for å kunne konsentrere seg om Herren. En sammenfatning av Herrens høytider finner vi i kapittel 23 i 3. Mosebok.

Av Johnn Hardang

Enok vandret med Gud,
så ble han borte, for Gud tok ham til seg.
1 Mos 5,24

Av Per Hilleren

Skrevet i Jerusalem 26. oktober.
Jeg er i dag i Jerusalem. For første gang i mitt liv går jeg i disse gater. Det er en mektig følelse å reise opp gjennom Judea bergland og til Jerusalem. Alt er så mye større enn jeg hadde ventet, og det er så mange fjell og forhøyninger en må over før en endelig er der. Det har vært tørketid fra april til nå i slutten av oktober, men langs ørkenveien er det grønne skoger, hager og plantasjer. Det frodige og det golde skifter uavlatelig på veien opp. Endelig er jeg der og får det første syn av Jerusalem.

Underkategorier