Israels land er opplysende og interessant. Områdene rundt Dødehavet var en gang et fruktbart område. I Bibelen blir regionen omtalt som «Herrens hage.» «Da løftet Lot sine øyne, og han så at hele Jordan-sletten like til Soar overalt var vannrik, som Herrens hage, som landet Egypt. Dette var før Herren ødela Sodoma og Gomorra.» 1. Mos 13,10.

Av Knut Jensen

Profeten Obadja er lite påaktet i våre dager, og hans budskap dekker kun en side i Det Gamle Testamente, men det er ikke mindre viktig av den grunn. Obadja skrev trolig sin bok like etter Jerusalems fall i 586 f.Kr. da babylonerne angrep og inntok land og folk med hjelp fra omkringliggende folkeslag.(1.1-9).

 

 Av Sigmund Måge  

Etter sabbaten ,da det lysnet mot første dagi uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. (Matt. 28,1.)

Av Aabert Andersen

«Da Jesus hadde fått vineddiken, sa han: Det er fullbrakt! Og han bøyde sitt hode og oppgav sin ånd.»Joh 19,30. En har sagt: «Korset er ikke bare lidelsens og de dype smerters symbol, men i enda større utstrekning seierens symbol.»

 

Av Kjell Furnes

Det var mørke over Golgata, og det var mørkt I Jesus hjerte. Hvorfor? Jo, for at du og jeg skal slippe å være i mørke gjennom den tidløse evighet. Men det kom en lys morgen. «Da det lysnet mot første dag i uken.» Påskemorgen rann med lys og nytt håp fra den evige verden. Livskreftene fra Gud vår skaper skapte liv og framtid for hans ypperste skapning. Det lysnet!