Av Johannes Dåsvand

 

Har du hjertesorg? Rom 9,1 flg.

Av  Håkon C. Hartvedt

Bildetekst: Semmelweis innførte hygienetiltak på de sykehusene som han hadde ansvaret for. – Maleri av Robert Thom

I disse Coronatidene vasker vi oss betydelig mer enn vi pleier til daglig. Men så blir vi også daglig minnet om viktigheten av det. Og resultatet har ikke uteblitt. For rundt 120 år siden var dette kontroversielt.

 

Den Palestinske frigjørings-organisasjonen ble dannet i 1964. I vedtektene heter det at målet er å utslette staten Israel med terror og krig.

 Av Ivar Gjerdi

«Dere er mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva herren hans gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min Far.» Joh. 15,14-15.

Av Stig Andreasson

Dette er den siste artikkelen fra Stig Andreasson. Tidlig denne våren hadde vi god mailkontakt angående artiklene, og før han døde 11. mars 2020, var artiklene rundt Bibelen og apokryfene sendt over. Det er tydelig at dette låg på Stigs hjerte, og hans troskap til Bibelen alene som Guds Ord. Både lesere og administrasjonen sitter igjen med stor takknemlighet over det Stig Andreasson har formidlet gjennom utallige artikler gjennom mange åri Bladet Evangelisten. Fred over Stig Andreassons gode minne.