Av Carl Fr. Wisløff

«Vakten og den øverste krigshøvedsmann og jødenes tjenere grep da Jesus og bandt ham.»
Joh 18,12

Av Sigmund Måge


Nøkkelordet er: Men disse er skrevet for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn. Johs. 20, 31.

Av Bernt Falkum


Hvem har ikke lest bøkene av Kari Vinje, for barn og barnebarn! For en glede for leser og tilhørere, og hvilke gode følelser vekker ikke disse boktitlene: «Adrians hemmelighet og andre fortellinger», «Tyven og tyvebarnet», «Den lille spionen», «Den vesle jenta og den store tyven» og «Kamillas venn».


Purimfesten i Israel feires dette året 17-18.mars. Sammenliknet med de fleste andre jødiske høytider er Purim en “liten fest”, men den har stor plass i det jødiske folkets hjerter. Høytiden blir markert med glede og begeistring,- og barn og vokse tar del i feiringen.

Av Johnn Hardang

I Jes 58,11 formidler profeten Jesaja et løfte som jeg i dag vil gi videre til deg:
Herren skal lede deg hele tiden. Han skal mette deg midt i ødemarken, og dine ben skal han styrke. Du skal bli som en vannrik hage, som et kildevell der vannet aldri svikter.