Stevnekoret fra en tidligere konferanse. Foto: Evangelisten

Evangelistens Bibelkonferanse på Framnes Kristne Videregående skule i sommer er avlyst. Det er situasjonen med Koronaviruset og en del restriksjoner som gjør det vanskelig å arrangere konferansen.

Av Eivind Flå

Høys 8,5: «Hvem er hun som kommer opp fra ørkenen og støtter seg på sin elskede?» Salomos Høysang er en vekselsang mellom brud og brudgom. To ganger omtales bruden på vandring oppover fra ørkenen (Høys 3,6 og 8,5).

I år er det 100 år siden et svært viktig vedtak i Sanremo. 

Av Jan Veiby

 «Og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt.»  (5 Mos. 6,5)

Livet med Gud er langt mer enn teori.  Kunnskap om Gud er både godt og nødvendig.  Men det alene er ikke nok til frelse.  Kunnskap må føre til kjennskap.  Og kjennskap til erfaring.  Da blir det et liv som bærer frukt i hverdagen.  Et sant, rikt og givende Gudsliv.

Av Jostein Ullstein

Vi er midt oppe i Korona-krisen når disse linjene skrives. Italia har over 8000 dødt på 2-3 uker. USA har over 80.000 smittede og ingen vet hvor ille dette blir før det snur.