av Johnn Hardang

Spørsmål: I Joh 7,8-10 fortelles det at Jesus sender disiplene sine i forveien til Jerusalem. Han reiser ikke selv sammen med dem. Når han så kommer etter, gjør han det i det skjulte! Hvorfor gjør han det?

I den nordlige delen av Israel er Hermon-fjellet dekket av snø. Januar måneden er uker med ski og stor vinterlig aktivitet. Dette gir gode inntekter til de som drifter skisenteret, og gode opplevelser for dem som liker ski og snø. Men snøen på Hermon fjellet gir også vann til innbyggerne i Israel.

 Willy M. Nilsen

Alt er overgitt til meg av min Far. Og ingen kjenner Sønnen uten Faderen, heller ikke noen kjenner Faderen uten Sønnen, og den som Sønnen vil åpenbare det for. (Matt. 11,27)

Av Per Braaten

Som tidligere påpekt kan mye tyde på at bakgrunnen for Matt.24 er å finne i Sak.12-14. I dette gammeltestamentlige skriftavsnitt er flere av endetidens store hendelser omtalt i forbausende konkrete ordelag.

Av Sigmund Måge 

Velg da livet, så du kan få leve, du og din ætt! 5. Mos. 30, 19 c.