Av Kurt Urhaug


I julen er det Jesusbarnet, krybben stall og hyrder, men Bibelens profetier taler mer om Jesus liv og virke – og hans gjenkomst.
Det er mange forskjellige inntrykk vi har av julehøytiden. Noen tenker på Jesus i krybben og vismenn på kne. Gjeterne ved Betlehem som får besøk av engler, og melding om en stor glede over at Jesus er født. Andre tenker om julen som en kristen tradisjon og kultur. Til alle tider har det vært på denne måten. Hva er dine tanker om julehøytiden og gaven fra Gud?

Simeon var prest og hadde sin oppgave i templet i Jerusalem. Bibelen forteller at han var en rettferdig og gudfryktig mann. Simeon ventet på Israels trøst (Lk 2,25). Vismenn fra østen banker på døren til Herodes i Jerusalem og spør etter jødekongen som nå er født. De hadde sett stjernen og ville nå tilbe barnet (Mt 2,2).

I Jerusalem møter vi også Anna Fanuelsdatter. Hun var enke og tente Gud i templet. Da hun så Josef og Maria med barnet, lovet hun Gud og talte til alle som ventet på forløsningen for Jerusalem (Lk 2, 38).

Det ble store overskrifter blant romerne da det ryktes at en jødekonge var født. Herodes inviterte da de skriftlærde for å finne mer ut av dette. Over kaffe og kaker ble det et bibelstudie over profetiene for Jesu komme. «Han samlet alle yppersteprestene og folkets skriftlærde og spurte dem ut om hvor Messias skulle bli født. De sa til ham: I Betlehem i Judea, for så er skrevet ved profeten: Du Betlehem i Juda land er slett ikke den ringeste blant fyrstene i Juda. For fra deg skal gå ut en høvding som skal være hyrde for mitt folk Israel.» Mt 2,6-7.

Bibelteksten de leste fra, var profeten Mika. Profetien var av eldre årgang, men ikke gått ut på dato. Gud våker over ordet, og setter det i verk. Nå var det oppfylt.

Denne Israels trøst og Jerusalems forløsning, ville Herodes sette en stopper for. Alle guttebarn skulle drepes. Josef og Maria flykter til Egypt. «Men da Herodes var død, se, da viste en Herrens engel seg i en drøm for Josef i Egypt, og sa: Stå opp, ta med deg barnet og dets mor og dra til Israels land. For de som ville barnet til livs, er døde.» Mt 2,19-20. Dette ble også sagt av profetene. «Da Israel var ung, hadde jeg ham kjær. Fra Egypt kalte jeg min sønn.» Hos 11,1.

Matteus bekrefter denne profetien og forteller det slik: «Der ble han til Herodes var død, for at det skulle bli oppfylt som Herren hadde talt ved profeten: Fra Egypt kalte jeg min sønn.» Mt 2,15.

Hele det gamle testamentet forteller om Jesu komme, ja, helt fra Moses av og alle profetene. Vi får også vite at før verdens grunnvoll ble lagt, var Jesu komme kjent. «Han var forut kjent, før verdens grunnvoll ble lagt, og for deres skyld er han blitt åpenbaret ved tidenes ende.» 1Pet 1,20.

Åpenbarelsen betyr å gjøre Jesus kjent som vår frelser. Det gjøres ved at Gud blir menneske. «Han som, da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik, men gav avkall på det og tok en tjeners skikkelse på seg, da han kom i menneskers liknelse. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden – ja, døden på korset.» Fil 2,6-8.

Hele Jesu liv og gjerning er nøyaktig skildret av profetene som forteller hva som ville skje. Jesu død på korset er selve soningen for synd. Her blir gjeldsbrevet utslettet. At Jesus betalte med sitt blod, betyr at han gav sitt liv for deg. Jesus sa: «Ingen har større kjærlighet enn denne at han setter sitt liv til for sine venner.» Joh 15,13. Dette gjør Jesus fordi han elsker deg. Og alle de som tar imot Jesus, gir Gud rett til kalles Guds barn (Joh 1,12).

Julen er undringen over Guds kjærlighet til meg. Hva er det Gud ser i meg, siden han har betalt en så høy pris for å frelse meg? Hvorfor ville ha gi en så kostbar gave? Gaven er ikke en pyntegjenstand eller en kulturtradisjon, men et liv, fremtid og et levende håp. Gaven gir meg en forsonet Gud og et evig liv. Jesus i krybben og på korset, - spikret fast på grunn av mine synder. Han gjør det frivillig, av kjærlighet og går i døden. Han har makt til å gjøre det, men hans kjærlighet er større. «Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds Sønn, han som elsket meg og gav seg selv for meg.» Gal 2,20.

Ta imot gaven fra Gud, og la ditt liv bli en gjengave! Takk Jesus for ditt komme!