Av Sigmund Måge

Jeg kjenner meg dratt til begge sider. Jeg har lyst til å bryte opp herfra og være med Kristus, for det er så mye,mye bedre.
Fil. 1,23

Arne Helseth-Dyrseth var medutgiver av Bladet Evangelisten fra 1965 til sin død 1988. Blant annet overtok han spalten «Spørsmål og svar» etter Adolf Bjerkreim, som døde 1963. Arne var en landskjent og høyt skattet forkynner. På sine forkynnerreiser bodde han som oftest privat. En av de familier han bodde hos hadde en sønn som var litt tilbakestående. Han hadde sine begrensninger, men fulgte godt med i de andres samtaler.

En gang under Arnes besøk kommer gutten bort til ham og sier; «Fortell meg mer om himmelen, Dyrseth!». Dette berørte Arne meget. Visst talte han om himmelen og det ikke så sjelden heller. Men dette ble som en ekstra påminnelse fra Herren selv. Det ble ikke mindre himmelvendte prekener etter dette.

I teksten vår sier Paulus direkte at det å bryte opp fra jordelivet og være med Kristus er beste som kan hende oss. Ja, det er så mye, mye bedre. Nå hadde Paulus en erfaring som meget få andre har hatt, han var rykket inn i Paradis – den tredje himmel. (Les 2. Kor. 12, 1-4). I motsetning til Johannes (Les Åpenb. 4, 1 og følgende) så nevner ikke Paulus det han så. Og det han hørte var usigelige ord. Men denne opplevelsen preget nok Paulus for resten av livet.

Jesus nevnte flere ganger at han skulle forlate disiplene. ...ennå en kort tid er jeg hos dere, så går jeg bort til ham som har sendt meg. Johs. 7,33. Igjen talte han til dem: Jeg går bort, og dere skal lete etter meg..Johs. 8,21a. I sin avskjedstale (Johs. 13, 31 – til ut kapt. 17) taler Jesus mest om hva disiplene trenger og skal erfare etter at han er reist fra dem.

Men i kapt. 14, 2-3 er det himmelen som er temaet: I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt  dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er.

Her taler Jesus om hjemlandet – sin Fars hus. Han sier ikke noe om hvordan det ser ut, eller hvordan det vil se ut når han er ferdig med å gjøre det i stand. Faderhuset har mange rom – det er god plass. Men så kommer sakens kjerne: Dere skal være der jeg er.

Det blir stort å få møte våre kjære igjen - alle de som døde i troen på Jesus. Her blir det mye å tale sammen om. Men himmelens desidert største sak blir å få være nær Jesus.

Alle som har mottatt Guds frelse – sagt ja til Jesus – elsker Jesus. «Navnet Jesus må jeg elske, det har satt min sjel i brann».

Vår kjærlighet er nok ufullkommen på grunn av vårt ego og den verden vi lever i. Likevel kan vi si med Johannes: Vi elsker fordi han elsket oss først. 1. Johs. 4,19. Men når vi i oppstandelsen blir forvandlet og ikledd fullkommenhet, da vil også vår kjærlighet til Jesus også bli fullkommen. Da vil vi synge «en ny sang» og det vil lyde: Verdig er Lammet, som ble slaktet, til å få makt og rikdom og visdom og styrke og ære og pris og velsignelse! (Se Johs Åpenb. 5, vers 9 og 12.)

Johannes åpenbaring 21 forteller oss om ting som finnes i det nye Jerusalem. Staden er av rent gull og muren av jaspis. Stadens gate er av rent gull og edelstener finnes overalt. Staden trenger ikke lys fra solen eller månen. For Guds herlighet opplyser staden, og lammet er dens lys. Vers 6.

Det nevnes også ting som ikke vil være der: Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik og ikke pine skal være mer. For de første ting er veket bort. Vers 4. Tenk hvilket herlig sted å komme til!

Hvert eneste menneskeliv er et resultat av Guds skapervilje. Det gjelder fosteret i mors liv og alle levende i alle aldre. Unge så vel som oldingen i høy alder. Og Guds ønske for alle er:  han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse. 1. Tim 2,4.

Noen dør i ung alder og vi sørger over at de fikk så kort et liv. Men i evighetens perspektiv betyr det lite om vi fikk leve ett år, ti år, femti år, åtti år eller hundre år. Har vi Jesus i vårt hjerte venter det oss en evig herlighet sammen med Ham.