Israel har denne høsten feiret 3 av høstens høytider. Basunhøytiden, Soningsdagen og løvhyttefesten (3 Mos 23, 23-44). I følge den jødiske kalenderen skjer dette i den 7 måneden, og den heter Tishri. På den kalenderen vi bruker, er dette i september/oktober. Den 17 Tishri startet løvhyttefesten. Den varer i 7 dager. Dette blir da 22 Tishri.

Det var på den siste store dagen i høytiden, at Jesus ropte ut i Jerusalems gater: «Om noen tørster, han komme til meg og drikke! Den som tror på meg, som Skriften har sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann.» Joh 7,37-38.

I avsluttningen av løvhyttefesten, har jødene lagt til en høytidsdag som blir kalt for Simchat Tora. Dette er en gledesdag over Skriftene, og har noe av praksisen fra 5 Mos 31. Markeringen skjer rundt om i de forskjellige synagoger hvor tora rullene blir tatt høytidelig frem. I hovedsak gjelder dette mosebøkene. De ulike skriftene rulles tilbake til 1 Mosebok. En begynner på nytt å lese fra skapelsen og historien om patriarkene, Abraham, Isak og Jakob.

Dette minner oss om det vi leser fra Neh 8,18: «Dag etter dag leste de opp av Guds lovbok, fra den første dag til den siste. De holdt høytid i sju dager, og på den åttende dagen en festlig sammenkomst, slik det var påbudt.»
Dette året ble det ingen Simchat Tora, - gleden over mosebøkene og skriftene. På kalenderen vår er dette 7.oktober. Det er dagen hvor Israel våknet opp til terror, vold og død i Sedetrot og i mange kibbutzer rundt om byen. Mange av de drepte var også på reise for å ta del i høytiden, Simchat Tora.

Det er mange fortellinger fra mosebøkene vi kjenner godt. Vi leser om Josef og brødrene, Israels utgang fra Egypt og vandringen videre. Jesus sier at Moses har skrevet om han. «For hvis dere trodde Moses, så hadde dere trodd meg. For det er meg han har skrevet om.» Joh 5,46.

Det er også her vi blir minnet på hvem landet Israel er gitt til, og utvelgelsen av folket. «Jeg vil opprette min pakt mellom meg og deg og din ætt etter deg, fra slekt til slekt – en evig pakt. Jeg skal være Gud for deg og for din ætt etter deg. Jeg vil gi til deg og din ætt etter deg det land hvor du bor som fremmed, hele Kana'ans land, til en evig eiendom. Og jeg vil være deres Gud.» 1Mos 17,7f