Av Kurt Urhaug'

Det er spennende å følge høytidene i Israel. Og det er mye tradisjonsrikt mat å finne på bordet i de mange hjem når Herrens høytider skal feires. Det er mange som lager seg et telt som settes opp i haven eller på terrassen. De minnes ørkenvandringen og markerer dette med ulike frukter.

«Den første dagen skal dere ta frukter av vakre trær, palmegrener og kvister av løvrike trær og vidjer som vokser ved bekkene, og dere skal være glade for Herrens, deres Guds åsyn i sju dager. Denne høytiden skal dere holde som en fest for Herren sju dager om året. Det skal være en evig lov for dere, fra slekt til slekt. I den sjuende måneden skal dere holde denne høytiden. Dere skal bo i løvhytter i sju dager. Alle innfødte i Israel skal bo i løvhytter.» 3Mos 23,40-42.

Høytidene i Israel er Herrens høytider. Hver høytid er relatert til Israels historie.  Under ørkenvandringen var det markens grøde som ble måltider. De plukket mannaen hver morgen, og Moses slo på klippen så folket fikk vann. I det nye testamentet leser vi at klippen som fulgte dem var Kristus (1Kor 10,4).

Høytiden samler familiene og det er høytid i hjemmet. Det pyntes til fest. Det er hvit duk på bordet og gjerne noen ekstra granatepler til pynt, slik Salomo gjorde i templet (1 Kong 7,20). På bordet serveres det eple, sitron, honning, brød og fisk. Vinen som drikkes er utrykk for glede og kjærlighet. Det er en rik velsignelse at Herren elsker sitt folk.

Da Jesus reiste til Jerusalem for å feire Herrens høytid, brukte han anledningen til å fortelle om seg selv som livets brød. «Deres fedre åt manna i ørkenen og døde. Dette er brødet som kommer ned fra himmelen, for at en skal ete av det og ikke dø. Jeg er det levende brød som er kommet ned fra himmelen. Om noen eter av dette brød, skal han leve i evighet. Og det brød som jeg vil gi, er mitt kjød, som jeg vil gi for verdens liv.» Joh 6,49-51.

Eplet deles opp i små biter og blir som en båt. På samme måten som Jaffa appelsinene er. Men eple har en spesiell tanke med det som blir gjort. Eplet blir sammenlignes med øyet. Og det handler om gleden av å se hverandre. Familiene kan være spredt rundt om og noen med studier og arbeidsplasser. Derfor er det glede når en kommer hjem og blir sammen under høytiden, - og det å «se» hverandre.

Men eple til måltidet har også en videre betydning. Det er at Gud ser dem. Eplet er Guds øye som våker over Israel. Jødene minner hverandre på at Gud ser sitt folk. Det er Moses som skriver dette i sin sang om Gud. «Han fant ham i et øde land, i villmarken, blant hyl fra villdyr i ørkenen. Han vernet om ham, han våket over ham, han voktet ham som sin øyesten.» 5Mos 32,10.

David, kongen i Israel, ber i sin bønn: «Vokt meg som din øyensten! Skjul meg under dine vingers skygge.» Sal 17,8.

For Israel er dette en viktig påminnelse. Folket blir anklaget for mye. Fra media og politisk hold får vi høre både spott og usannheter. Kanskje vi selv skal minne oss på at Gud ser til Israel. Skal vi dele noen epler i små øyenstener til påminnelse? «For så sier Herren, hærskarenes Gud: For den som rører ved dere, rører ved hans øyesten.» Sak 2,12.

Under basunhøytiden blir også et nytt jødisk år markert, Rosh Hashanah. Det gjøres på denne måten at eplet blir dyppet i honning. Med denne handlinger ønsker de hverandre et godt nytt søtt år. Det blåses i shofar (bukkhorn) rundt om i hjemmene, synagogene, gater og ved Vestmuren. Israel er nå i et nytt år, 5784.

Rosh Hashanah betyr: Årets hode. I tillegg til frukter og brød, serveres det ofte fisk til måltidet. Og her spises fiskens hode, men ikke hale. Det er Herren som sier dette: «Herren skal gjøre deg til hode og ikke til hale. Du skal alltid være ovenpå og aldri ligge under, såfremt du hører på Herrens, din Guds bud, som jeg i dag byder deg å ta vare på og holde.» 5Mos 28,13.

Se på Israel i dag. Det er ikke et folk som dilter etter andre folk, men de går foran og er en leder for andre nasjoner. Israel er et hode. Det gjelder teknolog, landbruk og jordbruk, forskning og vitenskap. De henter den ene Nobelprisen etter den andre. Hverdagen vår er full av produkter som kommer fra jødene og Israel. Vi åpner vår medisinskap og datamaskin med medikamenter og programvarer fra folket med «hode». Israel er en velsignelse for verden.

Den største og rikeste velsignelse fra jødene, er Guds frelse (Joh 4,22). Inn i denne slekten kom Jesus som verdens frelser. Han kan også bli din frelser!