Av John Roger Nesje

I skrivende stund er det krig i Israel. Det har det vært før. Mange ganger. Ikke bare etter gjenopprettelsen i 1948, men vi som leser Guds Ord vet at det har vært mange kriger i dette landet. På forunderlig vis har Herren mange ganger hjulpet Israel til seier.

Ofte har striden vært som David mot Goliat, men på mirakuløst vis har Israel vunnet. Herren har kjempet og Israel har vunnet.

En av de første strider vi kan lese om Israel er under utgangen fra Egypt. Det var mot Faraos hær som forfulgte dem. Israel hadde ingen fungerende hær. Likevel sørget Herren for full seier til sitt utvalgte folk Israel da han druknet Faraos hær i Rødehavet.

Den situasjonen de stod i på forhånd virket helt umulig. Og i tillegg hadde Herren ledet dem omveien om Rødehavet, og ikke den letteste veien til Filistrenes land.

Det var Herren som hadde satt dem i en klemme mellom havet og Faraos hær. Farao sa om dem at de hadde faret vill og var lukket inne i ørkenen. Helt håpløst virket denne situasjonen. David mot Goliat. Ja kanskje enda mer håpløst. - Det er da de får høre fra Moses: «Herren skal stride for dere, og dere skal være stille». Og seier fikk de! Israel seiret. Fordi Herren stred.

Har du opplevd å stå i en håpløs situasjon?

Og kanskje har Herren ledet deg til dette stedet. En omvei. Ikke letteste vei. Kanskje har du det slik nå. En helt håpløs situasjon. David mot Goliat. - Da må du i dag høre Herrens ord: Herren skal stride for deg, og du skal være stille. Slik Moses løftet staven kan du løfte dine hender mot himmelens Gud og hersker og be til han. Han skal sørge for deg og stride for deg. Og du kan være stille og vente på Ham.

Synes du djevelen har fremgang i verden? Synes du han får større grep om mennesker, moral og etikk? Ser du hvordan han herjer med Guds utvalgte folk Israel? - Da må du høre hva Herren sier: «Herren skal stride for dere, og dere skal være stille».

Vi har ikke kamp imot kjøtt og blod. Vi skal ikke løfte våpen. Men løft dine hender mot himmelens Gud og be til Ham. Herren skal stride for dere. Han skal gi styrke så vi kan løfte vår røst og tale som Guds ord og være utholdende i bønnen.

Den aller mest håpløse situasjonen for oss alle er at vi er syndere. Situasjonen for oss alle er helt umulig. Det er total ørken på alle kanter. Vi er innelukket. Ikke noe sted å rømme. Herren Gud ser alt. Han avdekker alt.

Hvert minutt og sekund av livet er åpenbart for ham. Tanker, ord og gjerninger. Ikke noe sted å gjemme seg. Uten håp. – Det er da du må høre hva Herren sier: «Herren skal stride for dere, og dere skal være stille». Slik Moses løftet staven kan du løfte dine hender mot himmelens Gud og hersker og rope om frelse.

Da får du seier! Fordi Herren stred. En gang. På Golgata.

Og du skal være stille! Du skal ikke legge noe til. Du skal ikke hjelpe til. Ingen gjerning kan forbedre din situasjon. Du skal være stille! I samme fortelling fra utgangen av Egypt sier Moses også dette: «Se Herrens frelse, som han vil sende dere i dag!». - Du skal være stille og se. Se Herrens frelse. Studere og betrakte hva han har gjort. Det er utført. Ikke noe skal legges til. Fullbrakt. Han vil sende deg denne frelse i dag om du ber han.

«Men Gud være takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus!» 1.Kor 15,57.