Av A. Helseth-Dyrseth

«Men fra den sjette time ble det mørkt over hele landet like til den niende time.» Matt 27,45.

Av A. Helseth-Dyrseth

«Men fra den sjette time ble det mørkt over hele landet like til den niende time.» Matt 27,45.

Av Jan Veiby

«Så la oss derfor, da vi har en så stor sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kamp vi har foran oss,»  Hebr. 12,1.

Av Håkon C. Hartvedt

 17. mai. Et stas-ord og en stas-dag – helt fra jeg var liten. En dag jeg alltid gledet meg til. En dag med is og brus, leker, fløyter og flagg, prosesjon og ekstra penger til å kjøpegodsaker for. I Norge er barna sentrale nasjonaldagsfeiringen.

Av Svein Løvdal

Efeserne 3. 14-15: "Derfor bøyer jeg da mine knær for Faderen. han som er den rette far for alt som kalles barn i himmelen og på jorden."