Samaria ligger i den nordlige delen av Israel. Området har en lang og begivenhetsrik historie. Stedene blir omtalt som de okkuperte eller Vestbredden. Dette er fabrikkerte ord som brukes mot Israel og den tilhørighet de har til hele Judea og Samaria. 

 av Eivind Ydstebø

Bibelen tegner ikke noe vakkert bilde av Jesus på korset. Nei, vi ser Guds sønn i den ytterste nød. Vi ser Jesus i dødskamp. Han kjemper mot angst og redsel for det som skal skje. Han trygler sin far om det finnes en mulighet til å unnslippe korset.

 Av Jostein Ulstein

Den 21. januar så hadde jeg pakket ryggsekken med fotoutstyr og skulle på fjellet kl 06.00 for å fotografere den totale måneformørkelsen.

av Håkon C. Hartvedt

Willoughby, 8 km sør for Rugby, i Warwickshire midt i England, i 1977. En koselig engelsk landsby med noen hundre innbyggere, et postkontor og noen få detaljhandelbutikker.

 av Kurt Urhaug

Mor i Bibelen står for familien trygghet, omsorg og varme. Det er klare formaninger til å verdsette mor og den betydning hun har. «Hedre din far og din mor! Det er det første av budene som det er knyttet løfte til.» Ef 6,2.