Av Jan Veiby

 

«Jesus svarte og sa til ham: Det jeg gjør, forstår du ikke nå, men du skal skjønne det senere» Joh. 13,7.

Boken har fått tittelen «Varme hjerter - betraktninger om tro, håp og kjærlighet».

Av Knut Jensen

 “Mens de stod der og stirret opp mot himmelen idet han for bort, se, da stod to menn i hvite klær hos dem, og de sa; Galileiske menn! Hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus, som er tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måten som dere så ham fare opp til himmelen!” Ap.gj.1,10-11.

Hver morgen tar jøden på sitt tallit og ber sin bønn til Gud. På veg til synagogen for å lese og under lesningen, har jøden ofte på sin tallit. Hver dag står rabbinerne og andre og ber ved Vestmuren, dekket til under sin tallit.

Av Abraham Thompson

«Og da han skiltes fra dem, gikk han opp på berget for å be.» Matt 6,46.