av Edvard Foss

 

«Se, Herrens hånd er ikke for kort til å frelse..» Jes. 59.1

Kanskje trakk de et lettelsens sukk, de kristne i Jerusalem, da de hørte at Saulus tenkte seg til Damaskus. Nå kunne de endelig håpe på et opphold i forfølgelsen. Samtidig kjente de gjerne på uroen for de kristne der i byen.

Av Jan Veiby

«Kongen befalte da at de skulle hente Daniel og kaste ham i løvehulen.  Og kongen tok til orde og sa til Daniel: Din Gud, som du stadig dyrker - måtte han frelse deg!»  Dan. 6,17.

 Av Borgvald Birkeland          

 

Nasjonen Israel er fylt 70 år, og har ved Guds nåde overlevd flere store kriger som bare miraklenes Gud skal ha æren for. Fordi de er et utvalgt folk har Herren sine planer med dem og gav det navnet Israel.

Den har fått mye omtale i norske medier. Politiske ledere har i sterke ordlag kritisert den nye loven i Israel.

Av Ivar Gjerdi

Den svenske oppbyggelsesforfatteren Wilfrid Stinissen utga for flere år siden boken, «Vandring med hvilepuls.» Denne tittelen dukker stadig opp i tankene mine.