Av Eivind Flå

 «Han skal være lik morgenens lys når solen går opp, en morgen uten skyer.» (Fra Davids siste ord, 2 Sam 23,4)

Av Charles Hansen

LUK. 22,54 – 62.
Jesus opplevde flere våkenetter under sitt jordeliv. Disse netter brukte han til bønn. Denne natten som Lukas her omtaler, var ikke bare en bønnenatt for Jesus. Den var den mest begivenhetsrike natten for ham. Da holdt han avskjedstale, da innstiftet han nattverden, da ble han forrådt, da ble han pågrepet, da ble han forhørt og da ble han fornektet. Fornektelsen skjedde av selveste ordføreren i disippelflokken, Peter. Han hadde vanligvis lett for å si noe om Jesus.

Av Ivar Gjerdi


«Hva er Guds rike likt? Hva skal jeg sammenligne det med? Det er likt et sennepsfrø som en mann tok og sådde i hagen sin. Det vokste og ble til et tre, og himmelens fugler bygde rede i greinene på det.» Igjen sa han: «Hva skal jeg sammenligne Guds rike med? Det er likt en surdeig som en kvinne tok og la inn i tre mål mel, så det hele til slutt var gjennomsyret.» Lukas 13, 18-21.


Jøden tar på seg sine bønnereimer. Det kalles Tefillin (Tefila = bønn). Det er rundt venstre arm og på denne måten symboliseres det at bønnen har med hjerte og sinnet å gjøre. Det har også forbindelse med hodet, hvor det festes en firkantet boks. På hånden går lærreimene rundt tre av fingrene. Dette minner om Abraham, Isak og Jakobs Gud (2 Mos 6,8).

Av Sven Gunvaldsen

Gjennom et langt liv har jeg sett og lært endel. Høyskoler og universiteter har ikke vært min hjemmebane, men livets skole kjenner jeg godt til.
Temaet i overskriften, som jeg er spurt om å si noe om, og da i forbindelse med Bedehuskanalen, er brenn aktuelt.