Av Steinar Handeland

Det er advent og julehøitid - og vi minnes Jesu fødsel i Betlehem. Finnes det noen fødsel som har hatt større betydning på jorden, enn Jesu komme til vår jord?

Av Kurt Urhaug


I julen er det Jesusbarnet, krybben stall og hyrder, men Bibelens profetier taler mer om Jesus liv og virke – og hans gjenkomst.
Det er mange forskjellige inntrykk vi har av julehøytiden. Noen tenker på Jesus i krybben og vismenn på kne. Gjeterne ved Betlehem som får besøk av engler, og melding om en stor glede over at Jesus er født. Andre tenker om julen som en kristen tradisjon og kultur. Til alle tider har det vært på denne måten. Hva er dine tanker om julehøytiden og gaven fra Gud?


Israel har denne høsten feiret 3 av høstens høytider. Basunhøytiden, Soningsdagen og løvhyttefesten (3 Mos 23, 23-44). I følge den jødiske kalenderen skjer dette i den 7 måneden, og den heter Tishri. På den kalenderen vi bruker, er dette i september/oktober. Den 17 Tishri startet løvhyttefesten. Den varer i 7 dager. Dette blir da 22 Tishri.

Av Kurt Urhaug

Fortellingen om Esau og Jakob lærer oss om situasjonen mellom to folkeslag i Midtøsten.

Av Edvard Foss

Anaton Strand, mangeårig forkynner og senere Finnmarksekretær i det som da het Det Vestlandske Indremisjonsforbund, fortalte en gang følgende fra en møteuke et sted i vårt langstrakte land. «I hjemmet jeg bodde denne uken, kom mannen i huset til å nevne sin far: «Han er kommunist og langt fra positiv til alt som heter kristendom». Dette var en nød for sønnen, at far ikke ville ha med Jesus å gjøre.

Underkategorier