Av Jan Veiby

«Bekymring i en manns hjerte tynger ham, men et godt ord gleder ham» 
Ord. 12,25.
I 1930 overs. lyder verset slik: «Sorg i en manns hjerte trykker det ned, men et godt ord gleder det».

Ingen av oss er ukjent med bekymringer og sorger.  Det hører menneskelivet til.  Det er sant som det heter i den gamle salmen til Thomas Kingo: «Alle har sitt, stort eller litt, himlen alene for sorger er kvitt» (Fra «Sorgen og gleden de vandrer til hope»).

Bekymring er en særlig hyppig gjest som har vanskelig for å gå.  Det er en indre uro hvor man fokuserer på mulige problemer som kan oppstå i framtiden.  Det er en slags grubling omkring hva som kan gå galt, og hvordan man skal håndtere det.  Og vi må innrømme at bekymring gjør oss aldri noe godt.  Tvert imot.  Det gjør oss nedstemte og sorgfulle.  Det stjeler hjertefreden og gleden.  Og blir bekymringene langvarige, kan det føre til angst og depresjon.  Det blir en belastning på livskvaliteten.   

Da er det godt å få hjelp.  «..et godt ord gleder ham» sier Salomo. 

Det å tenke positivt og konsentrere seg om det som er godt, har stor virkning på vårt sjelsliv.  Likeså kan vi være med å oppmuntre hverandre på veien.  Et kjærlig og vennlig ord kan gjøre underverk.  Det letter byrden og gir nytt mot.  Slik skal vi «bære hverandres byrder, og oppfylle på den måten Kristi lov» (Gal. 6,2).

Men den største og beste hjelp får vi av Gud selv.   I hans eget ord.   Hør på disse herlige løftene:

«Kast på Herren det som tynger deg, han skal holde deg oppe.  Han skal aldri i evighet la den rettferdige rokkes» (Sal. 55,23).   Det gjelder alle slags byrder, åndelig og timelig.  Vi skal slippe å bære det selv.  Vi skal få legge det alt sammen på Herren.  Han vil ta hånd om hele vår livssituasjon. 

«Vær derfor ikke bekymret og si: Hva skal vi ete? Eller: Hva skal vi drikke? Eller: Hva skal vi kle oss med?  For alt slikt søker hedningene etter.  Men deres himmelske Far vet at dere trenger alt dette.  Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg!  Vær da ikke bekymret for morgendagen.  For morgendagen skal bekymre seg for seg selv.  Hver dag har nok med sin egen plage» (Matt. 6,31-34).

Vi skal slippe å være bekymret.  Fordi vi har en Far i himmelen som har omsorg for oss.  Han vet hva vi behøver.  Han kjenner morgendagen og framtiden.  Stol på Ham. 

«Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk» (Fil. 4,6).  For et herlig evangelium.  «La oss overlate vårt arbeid, våre tanker, våre planer, oss selv, våre liv, våre kjære, vår innflytelse, vårt alt i Hans hender.  Og siden, når vi har overlatt alt til Ham, blir det intet igjen som vi kan være bekymret over eller ha bekymring for» (Hudson Taylor).

«Og kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere» (1 Pet. 5,7).  Guds Farsomsorg bevarer fra sorgens trykkende makt.  Og bringer hvile og glede i sjel og sinn.

Dette var vel gode ord.  Fra Herren selv.  La det glede ditt hjerte.  Så du blir frimodig og takknemlig.


«Angst og bekymring, uro og sorg.  Fly som en fugl med alt til din borg.
Bær ikke byrden, legg den på ham.  Seieren vant han, Jesus, Guds Lam.
Hvil deg i Jesus, øv deg i tro.  Da finner sjelen glede og ro.
Stol på din Gud, han viser deg vei.  Se, hvor han stadig verner om deg»
(T. B. Barratt)