av Jan Veiby

 

Jesus vsteprest"Men Jesus har båret fram ett eneste offer for synder, og har deretter for alltid satt seg ved Guds høyre hånd" Hebr. 10,12.

 

Hebreerbrevets tema er som kjent Kristus som yppersteprest.

Det er særlig hans storhet som belyses. Når det gjelder

a. Hans person (Kap. 1-4)

b. Hans presteskap (Kap.5-8)

c. Hans offer (Kap. 9-10)

 

I dagens bibelord er det Kristi offer som fremheves. V. 12 danner motsetningen til v. 11:

"Og hver prest står daglig og gjør tjeneste og bærer mange ganger fram de samme offer, de som aldri kan bortta synder".

Forskjellen mellom den gamle og den nye pakt kommer veldig klart frem. Kontrastene er store.

Av Stig AndreassonLikestillingshysteri

 

Lovløshetens hemmelighet er alt virksom” (2 Tess.2:7).

 

I forrige artikkel belyste vi hvordan lovløsheten og normløsheten, ifølge Jesu egne ord, vil ta overhånd mot slutten av vår tidsalder. Denne gang skal vi rette søkelyset imot konkrete trender i vår del av verden.

 

.

I vår postmoderne tid blir det mer og mer vanlig at man unngår å snakke om normalt og unormalt”, likeså egenskaper som ”mannlig og kvinnelig”. I den svenske førskoles læreplan står det: ”Førskolen skal motvirke tradisjonelle kjønnsmønstre og kjønnsroller”. Disse betraktes som gammeldagse og utdaterte.

 

I en kommunal barnehage i Stockholm unngår personalet å bruke ord som «han» eller «hun» om barna. De gir dem felleskjønnsbetegnelsen ”hen”. De tiltales også som «kompiser», eller «venner», istedenfor «gutter» og «jenter». Tanken er at full likestilling kan oppnås bare dersom man visker ut selve idéen om kjønn. ”Vanligvis leker jenter med dukker og gutter med biler. Hos oss blander vi lekene sammen, slik at alle lekene blir like naturlig å leke med, enten man er gutt eller jente”, forteller rektoren.

Davids stjerne fr kapernaumDen 28.okt 1948 ble Israels nasjonale flagg bestemt. På den hvite bakgrunnen er det to blå striper med Davidsstjernen i midten.

 

Det har en historisk og profetisk betydning for Israel.

 

Stjernen i flagget har også en gammel historikk og har alltid fulgt Israels folk. Den har sin bakgrunn i oppfyllelsen av Bileams profeti: «Jeg ser ham, men ikke nå. Jeg skuer ham, men ikke nær. En stjerne stiger opp av Jakob, et spir løfter seg fra Israel». 4Mos 24,17.

 

Davidsstjernen er også en Messias stjerne! Den eldste omtalen av Davidsstjernen er fra det 9. århundre før Kristus og i det siste århundre før Jesus, ble mange bygninger utstyrt med dette symbolet. Synagogen i Kapernaum var dekorert både med Davidsstjernen, Paktens ark og den sjuarmede lysestaken. Lysestaken og Paktens ark stod i templet, men stjernen var utrykk for håpet for Messias komme!

Framnes 2016 Stevnemusikken28.juni-3.juli var Evangelistens Bibelkonferanse på Framnes.

 

Tilbakemeldingene fra stevnet er gode og det er mange ting å være takknemlige for.

 

Det var rundt en 280 faste deltakere og mange kom på dagsbesøk. De kom med forventing til stevnet.

 

Det var bibeltimer og kveldsmøter. Men også musikkmøte, hageselskap og en mer uformell kvelds-samling.

 

Det var rundt en 90 stk av barn og ungdom på konferansen. Alt dette forteller om stor aktivitet på Framnes denne uken. Det ble minnerike dager for liten og stor.

Av Kjell Dahlene

 

Jakobs stigen

Herre, til himmelen når din miskunnhet, din trofasthet til skyene. Sal 36:6

 

Guds miskunn når like til himmelen. Jesus har åpnet veien ved sitt blod – en ny og levende vei. Veien går både fra jorden til himmelen og fra himmelen til jorden.

 

Herren viste stor miskunn mot Jakob i Betel. Han hadde flyktet fra barndomshjemmet. Men der reiste Herren i et syn en himmelstige over ham. På stigen steg Guds engler opp og ned og viste Guds miskunn i Betel, - det sted hvor Gud bor. 1 Mos 28:12.

 

Den som har tatt imot Jesus, har han gjort til sitt Betel. Han har reist en himmelstige. Natanael og de andre disiplene får høre:

Dere skal se himmelen åpnet og Guds engler stige opp og stige ned over Menneskesønnen. Joh 1:51