Timeglas i Guds handAv Konrad Landro

Tiden går så utrolig fort. Ja, det virker som om dagene og årene går fortere etter hvert.

Som guttunge syntes jeg at det var som en ”liten evighet” når julen var over og til neste jul. Nå blir det jul igjen før du vet av det. Og det er ikke bare vi eldre som opplever det slik. Selv unge mennesker sier det samme.

Av Håkon C. HartvedtHåkon C. Hartvedt

Da jeg ble født var Haakon 7. konge i Norge.

Han var en god konge, og kanskje var det derfor jeg ble oppkalt etter ham. Riktignok med å, slik at det ble Håkon, ikke Haakon. Men siden jeg var nummer sju i søskenflokken hos oss, ble jeg likevel kalt «Håkon den syvende». Det var jeg nokså stolt av.

Men i 1957, da jeg var 7 år og gikk i første klasse, døde kongen. Det var dobbelt trist for meg. Vi mistet en god konge, og tilnavnet mitt var ikke så aktuelt lenger

Av Johnn R.Hardang

 

Å Betlehem, du vesle by

Vi ser deg kvila der

Og over deg så stille dreg

Dei stjerners store hær

Men i dei mørke gater

Eit ævelys skin ned

Til deg no går dei tusen år

Sin lengsel etter fred

Slik skriver sangforfatteren Phillips Brooks det i sin julesalme fra 1859. Det er Betlehem han synger om, julens by framfor alle andre byer, både i Bibelen og i historien.

 

 av Edvard Fossstier

Gamle stier er kjente stier. Veier som har vært brukt i generasjoner. Som er funnet å være trygge og velprøvde å gå. Stier som fører en trygt til målet.

Bibelen taler om gamle stier. I Jeremias 6. 16 heter det; ”Spør etter de gamle stier. Spør hvor veien går til det gode, og vandre på den”. Også dette er ”stier” som generasjoner før oss har holdt seg til, - velprøvde og trygge. Disse skal vi spørre etter. Hvorfor? For at vi skal ”gå” dem. De fører til livet. ”Stiene” har forskjellige navn. Vi skal nevne noen av dem.

Av Eivind Flå

Juleevangeliet innledes med: ”Og det skjedde i de dager.” I Vulgata (den latinske oversettelsen av NT) lyder det: ”Factum est autem in diebus illis”. Her tydeliggjøres at inkarnasjonen (det at Gud ble menneske) er et faktum og en historisk begivenhet. Det dreier seg om faktiske hendelser. At Jesus ble født i Betlehem, er Guds svar på vårt behov for frelse. Det barnet som ble født i Betlehem, og lagt i en krybbe, ble gitt til soning for våre synder på Golgata kors.