Av Per Tveten

 «For se, han som danner fjellene og skaper vinden og åpenbarer sine tanker for mennesket, han som gjør morgenrøden til mørke, og farer fram over jordens høyder – Herren hærskarenes Gud er hans navn.» Amos 4.13

Amos er en kar vi kanskje ikke synes vi kjenner så godt. Han er nok ikke den som oftest er oppe på en talerstol heller. Hvem var han egentlig? Jo, han var sauegjeter leser vi. Sannsynligvis ikke veldig rik, siden han passet på egne sauer. Han var fra Tekoa, ikke langt unna Betlehem. Og han fikk altså budskap fra Gud å gå med, til Israelsfolket. (Nordriket) Vi er ca 750 år f.kr. 

Her i kap 4, møter vi uttrykket: «Han som åpenbarer sine tanker for mennesket». Det er helt avgjørende for oss, at han får gjøre nettopp det. Åpenbare sine tanker. For Bibelen er tydelig på at våre tanker og Herrens tanker aldeles ikke er samkjørte. «For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren» Jes 55.8. Så avhengig vi er av, at han får åpenbare! Mange tekster i Bibelen, viser oss dette.

Bonden                                                                                                                                                       
Tenk f.eks på bonden i Luk 12. Han som det er gått så bra for. Han har lykkes sånn. Kan se ut som det har vært framgang og seier alt på den gården. Nå bugner det av avling, korn og mat overalt.

Hvor er det, at det går galt for han? For det gjør det jo virkelig. Jo det skjer helt i starten av det vi leser om han: «Da tenkte han ved seg selv..» står det. (Han ville rive ned lovebygningen sin og gjøre den større) Feilen var at han fulgte sine egne tanker.. og ikke spurte Herren til råds. Han regnet kun med denne verden, og ikke den evige. Han droppet Guds regnemåte, og fulgte sin egen. Følgene ble katastrofale!

For deg og meg gjelder det samme. Siden tankene våre er kommet sånn ut av kurs, trenger vi at de korrigeres av «han som åpenbarer sine tanker» Det gjelder ikke minst med tanke på frelsen og himlen. Dit finner du ikke fram selv. Får du ikke åpenbart Herrens tanker angående den sak, går det deg evig galt.

Nådeveien                                                                                                                            
Veien hjem til Gud, er veien gjennom et fullbrakt frelsesverk. Jesus ropte ikke «Halvferdig» på korset, men «Fullbrakt» Det er ditt og mitt håp! En fullført redningsaksjon for syndere.   

Vi møter noe utrolig sterkt i Jes 65.1-2 «Jeg bød meg fram for dem som ikke spurte. Jeg var å finne for dem som ikke søkte meg. Jeg sa til et hedningefolk som ikke var kalt ved mitt navn: Se her er jeg! Hele dagen bredte jeg ut mine hender til et gjenstridig folk, som går på den veien som ikke er god, og følger sine egne tanker» Ja, for slike.. nettopp slike som følger sine egne tanker, finnes Jesus som en ekte og sann frelser. 

I dag skal du og jeg få legge våre liv inn til hans hjerte. Takke han for hans tanker.. hans frelsesvilje, og hans evne og makt til å gjennomføre det hele. Det er godt å være tegnet i hans hender, hvile i hans nåde, og få tro syndenes forlatelse, for Jesu skyld alene. Evangeliet er ikke gode nyheter til den som vil ta seg sammen. Det er et fantastisk budskap til den som er fortapt. Og til slutt: Hans tanker for meg, handler ikke minst om «Framtid og håp».

For en lykke. «For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere framtid og håp»Jer. 29.11