Av Sigmund Måge

I sin serie om de fire B-er, skriver Simund Måge her om bønnene.

Allerede i tredje slektsledd etter Adam står det å lese om bønn. På den tid begynte de å påkalle Herrens navn. 1. Mos. 4, 26. Når patriarkene slo seg ned et sted, bygget de et alter. Det var stedet for offer og bønn. Han (Isak) bygde et alter der, og påkalte Herrens navn.1. Mos. 26,25

Gud har ordnet det slik at vi kan nå ham ved å be. Derfor har bønn fulgt Guds folk gjennom alle tider. Asaf har gitt oss himmelens telefonnummer Salme 50,15: Kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg, og du skal prise meg.

 Ut fra Lukas 11, 1. forstår vi at døperen Johannes lærte sine disipler å be. Disiplene til Jesus ville også lære å be. Herre, lær oss å be, slik som Johannes lærte sine disipler.Jesus lærte dem å be «Fader vår».

Jesus er vårt eksempel – også når det gjelder bønnelivet. Flere ganger leser vi om at:  Han dro bort til et øde sted og bad der. Mark. 1, 35 og flere andre steder.

De første kristne holdt trolig fast på bønnene. Ap.gj. 3,1. leser vi: Peter og Johannes gikk sammen opp til templet ved bønnens time, som var den niende.

 Men de hadde såvisst sine private bønnesamlinger. Etter at Peter og Johannes ble fengslet og slapp ut etter et døgn, kom menigheten sammen til bønn. Ap.gj. 4, 24-30. Vers 31 lyder: Og da de hadde bedt, skalv stedet der de var samlet. Og de ble alle fylt med Den Hellige Ånd, og de talte Guds ord med frimodighet.

I Ap,gj, 12 leser vi om da Peter ble kastet i fengsel igjen. Vers 5b lyder: Men det ble gjort inderlig bønn til Gud for ham av menigheten.Resultatet kjenner vi. En engel kom til Peter og loset ham ut.

Ingen av nytestamentets forfattere taler mer om bønn enn Paulus. Han ble stanset av Herren selv utenfor Damaskus - og ført blind inn i byen. Ananias fikk beskjed av Herren å gå inn i byen og oppsøke Saulus (som han enda het). Stå opp og gå bort i den gaten som kalles Den Rette. Spør i Judas´ hus etter en ved navn Saulus, fra Tarsus. For se, han ber!

Saulus (betyr: være ønsket) var så visst vant med å be. Han var jo fariseer av ypperste klasse. Men nå var det ikke fariseeren Saulus som bad. Nei, det var synderen Saulus som bad om nåde for sin sjel. Og det fikk han.

Når han senere fikk navnet Paulus (betyr: den lille), var han seg meget bevisst om bønnens betydning. Han oppfordrer blant andre Tessalonikerne til bønn. Be uten opphold! 1.Tess.5,17 og i vers 25: Brødre, be for oss!

Vi leser om et helt spesielt bønnemøte i Ap.gj. 16. Her er situasjonen den at Paulus og Silas er kastet i fengsel. Dette fordi de har befridd en ung jente fra en spådomsånd. De sitter i det innerste fangehull i lenker. Her sitter mange andre fanger også. Vers 25: Men ved midnattstid holdt Paulus og Silas bønn og sang lovsanger til Gud, og fangene hørte på. Resultatet av dette bønnemøtet ble at fengselet ble åpnet og fangevokteren og hele hans hus ble frelst.

Vi som lever i dag er like avhengig av å gå bønnens vei i vårt forhold til Gud. Vi blir frelst ved å be synderens bønn. Bønnen er den troendes åndedrett. Vi er like avhengig av apostlenes lære, samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene, som de første kristne var.

Hva gjøre Gud med våre bønner? Jo, de samles hjemme hos Gud i gullskåler. Hver av dem hadde en harpe, og gullskåler fulle av røkelse, det er de helliges bønner. Åp. 5,8b. Og videre: Og det ble gitt ham en stor mengde røkelse for at han skulle legge den til de helliges bønner på gull-alteret foran tronen. Åp. 8,3b.

Blir bønnene bare liggende der i sine gullskåler? Nei! En dag vil de bli tømt. Mange har bedt for sine barn eller andre som står en nær. Når bønneskålene tømmes, vil det bety noe spesielt for bønnebarna. Slik jeg ser det, vil bønnebarna få en anledning, som de ellers ikke ville fått.

                Det er makt i de foldede hender. I seg selv er de usle og små.

                Men mot allmaktens Gud du dem vender, Han har lovet av svar skal du få:

                Det er svar underveis, engler kommer med bud, om det drøyer, det fram dog skal nå.

                For del lovet jo løftenes trofaste Gud; Kall på meg og du hjelpen skal få.