Fra en nattverdsstund under Bibelkonferansen på Framnes. F.v. Eivind Ydstebø, Johnn Hardang og Sigmund Måge. Foto: Kurt Urhaug.

En av de fire B-ene er nattverden. Nedenfor kan du lese hva Simund Måge skriver om den.

Av Sigmund Måge

For jeg har mottatt fra Herren det som jeg også har overgitt til dere, at  Herren Jesus den natt da han ble forrådt, tok et brød, takket, brøt det og sa: Dette er mitt legeme, som er for dere. Gjør dette til minne om meg! Likeså tok han også kalken etter aftensmåltidet og sa: Denne kalk er den nye pakt i mitt blod. Gjør dette, så ofte som dere drikker den , til minne om meg! For så ofte som dere eter dette brød og drikker denne kalk, forkynner dere Herrens død inntil han kommer.   (1. Kor. 11, 23-26.)

Dette skriftsted leses ofte ved Herrens nattverd – ikke minst når den praktiseres i bedehus eller frimenigheter. Og Paulus sine ord til Korintermenigheten, er helt i harmoni med Jesu egne ord i evangeliene. Vi leser fra Lukas 22, 19 Og han tok et brød, takket og brøt det, gav dem og sa: Dette er mitt legeme, som blir gitt for dere. Gjør dette til minne om meg!

Blant evangeliske kristne er det ulikt syn på nattverden. Noen vektlegger dette at nattverdenen er et nådemiddel, mens det i andre kretser understrekes det vi har fremhevet i teksten: Gjør dette til minne om meg. Det alle er enig om, er at nattverden er oppfyllelse av Jesu siste ønske, slik vi leser det hos Lukas. Og slik det repeteres av Paulus i hans brev til korinterne      

Paulus tar dessuten med et viktig moment. Dere forkynner hans død– og hvor lenge? Inntil han kommer!  Hvem er det de troende gjennom nattverden forkynner for? Ja, det kan jo være for hverandre. Vi trenger alle å bli minnet om den seier Jesus vant på Golgata. Mange vil si at Jesus opplevde et nederlag ved å bli tatt til fange, og til sist spikret til et kors. Men sannheten er akkurat motsatt. Jesus vant den største seier av alle, da han gav sitt liv på korset. For der gjorde han et endelig oppgjør med djevelen.

Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset. Kol. 2, 15. Jesu død på korset er utvilsomt den viktigste begivenhet i i hele vårt univers og i hele vår tid. I Kol. 2, 14. leser vi: Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset. Johnn Hardang sier: Da Jesus ble spikret til korset, ble det lagt et dokument mellom hans rene og uskyldige hender og det brutale kors. Dokumentet var ditt og mitt skyldbrev.

Dermed er skyldbrevet utslettet slik Paulus minner oss om. Når så djevelen minner oss om gamle synder, som vi har bekjent og som vi vet er tatt bort. Da kan vi forkynne for ham og alle andre onde makter: Jesus døde for mine synder. Tenk hvilken forkynnelse det er når jeg feirer Herrens nattverd!

For så ofte som dere eter dette brød og drikker denne kalk, forkynner dere Herrens død.... Man kan med andre ord ikke gjøre dette for ofte. Noen feirer brødsbrytelse/nattverd hver søndag. Det spørs om ikke dette er det bibelske ideal.

Alle bibellesere synes det er spennende å lese om Josef i første Mosebok. Han ble dårlig behandlet såvel av både sine brødre som av andre. Men Gud var med ham. Da han satt i fengsel i  Egypt, tolket han drømmen til blant annet den øverste munnskjenk. Josef bad munnskjenken om følgende: Bare du ville ha meg i tankene når det går deg vel! 1. Mos. 40, 14a.

Hvordan gikk det? Men den øverste munnskjenk tenkte ikke på Josef, han glemte ham.Vers 23. Heldigvis kom munnskjenken på andre tanker senere   .

Måtte det ikke sies om oss at vi glemmer å tenke på vår store velgjører – Jesus Kristus. Det er takket være ham at vi kan se fram mot en evighet i himmelens skjønne saler.