Denne høsten har det i Israel vært mange viktige begivenheter. Det gjelder Herrens høytider! Jødene er tilbake i fedrene sitt land, og de har nylig feiret Basunhøytiden, Soningsdagen og løvhyttefesten. Dette er begivenheter alle bør merke seg. Det er et tegn på at Messias kommer!

Påsken og pinse har fått sin nytestamentlig oppfyllelse. Alle høytidene er mettet med evangeliske sannheter til frigjørelse og frelse. «For hvis dere trodde Moses, så hadde dere trodd meg. For det er meg han har skrevet om.» (Joh. 5,46.) Herrens syv høytider er også Guds profetiske kalender.

Basunhøytiden har mange forbilder på Guds basun. «Tal til Israels barn og si: I den sjuende måneden, på den første dag i måneden, skal dere holde hviledag med basunklang til påminnelse og en hellig sammenkomst.» (3.Mos 23,24). Jødene har mange seremonier og symboler som er hentet fra Bibelen. Det er mange ortodokse jøder som står ved strendene i Tel Aviv, eller ved et vann eller elv og tømmer sine lommer for rusk og rask. Deres ønske er at ingen ting må være til hinder i deres forhold til Gud. Noen kaster brød på havet. I brødet er det gjær eller surdeig. Dette er et bilde på synden, - og det skal kastes på havet! Dette er hentet fra Mika 7,19:«Du skal kaste alle deres synder i havets dyp.»

Det sivile nyttåret i Israel feires samtidig med basunhøytiden. Høytiden har derfor flere momenter. En nyttårshilsen markeres ved at man lager eplebåter og dypper dem i honning. Eplebåten er et bilde på Guds øyensten (Sak 2,12) og honningen er Guds velsignelse. Nyttårshilsen er utrykk for et godt og søtt nytt år. Honning er også relatert til Bibelen, Guds Ord. «De er mer dyrebare enn gull, fint gull i mengde. De er søtere enn honning, ja, honning som drypper fra vokskakene.» (Sal 19,11.)

Bien regnes som uren, men honningen er ren. Derfor dyppes eplebåten i honning. Dette er det samme tema Jesus tar opp med disiplene. De vasket sine føtter for å bli ren, men Jesus sa:

«Dere er alt rene på grunn av det ord som jeg har talt til dere.» (Joh. 15,3.)

Hele den Israelske nasjon, Herrens høytider, seremonier, hverdag og fest, nyttår eller en ny dag, er relatert til Herrens ord og løfter.

 Basunhøytiden vil snart få sin profetiske oppfyllelse.

«For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren.» 1.Tess 4,16.