Av Tonny Lindeli

 Jeg vil fortelle en historie som jeg opplevde nå i sommer. Jeg skulle reise til Gautefall i Telemark på Nytt Livs lys stevne, og måtte derfor ta toget fra Sira til Drangedal og hjem igjen.

På Drangedal krysset toget både når jeg kom og når jeg reiste hjem igjen. På nettet bestilte jeg billetter, og her var det både nummer på vognen og setet. Turen til Drangedal gikk veldig fint, og toget kjørte inn på spor 2. Toget fra Oslo til Stavanger kjørte inn i spor 1. Jeg stod på perrongen og ventet på Eva som kom med toget fra Oslo, og så hvor hun gikk av.

Etter det fine stevnet var hotellverten behjelpelig med å få Eva og meg ned til stasjonen. Eva skulle reise til Oslo, og jeg skulle til Sira. Så kom det i høytaleren at toget til Stavanger kjører straks inn i spor 1. Jeg stilte meg da på perrongen der jeg så Eva gikk av fire dager tidligere. Toget kom i spor 1 og stanset. Jeg prøvde å finne nummeret på vogn 3. Men da fikk jeg ikke opp døren. Jeg fikk en panikkfølelse og sprang fra dør til dør og trykte på knappene, men ingen dør ville åpne seg. Jeg sprang helt fram til lokomotivet og halvegs tilbake. Jeg ropte: Herre hjelp meg». Da var det en bak meg som åpnet en dør og ropte: «Kom, jeg skal hjelpe deg.» Da vi kom inn på toget sa han: «Du har plass på 101, og det er denne veien!»

Dette forteller meg at de visste om min plass på toget. Hadde jeg ikke hatt billetten, så tror jeg ikke jeg hadde blitt med toget. Jeg skulle stått på den andre siden av toget, men det var ingen som hadde fortalt meg det. Da jeg fikk satt med ned på nr. 101 var jeg helt utmattet og skjelven! Jeg hadde sprunget langs med toget med ryggsekk og koffert. Jeg er 79 år!

Dette ble en alvorlig tale til meg. Det ble lagt på meg en ubeskrivelig nød, - for det var som jeg så den store skaren som en dag vil stå for en stengt himmelport og rope: «Lukk opp for meg!»

Vi er alle evighetsvandrere,- og hvor skal du tilbringe evigheten? Det er en himmel vinne og en fortapelse å unnfly! «For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.» (Joh 3,16).

I Johannes evangeliet 14, kapittel  leser vi at Jesus er veien, sannheten og livet, og at ingen kommer til Faderen uten ved han. Og han sier at han går hjem for å berede plass for alle dem som tar i mot ham. Billetten til himmelen har Jesus betalt da han sonet vår synd på korset. Vi må svare ja, når han kaller oss! Vi er alle syndere som trenger nåde og frelse. Har du tatt imot Jesus som din Herre og Frelser?

Kjære venn som leser disse linjer: Er du reiseklar for himmelen? Når din livsreise er slutt, kan da den himmelske kondutøren åpne døren for deg og si: «Her er din plass». Eller må du stå å banke på en stengt himmelport? Det vil bli en ubeskrivelig opplevelse. Tenk: Forsent!

Jesus sier: «Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile!» (Mt 11,28.)

Jesus kom til vår jord for å gi oss frelse og gi oss evig liv. Ta imot ham og du vil få plass på himmeltoget. Et sangvers lyder slik:

«Du er innbudt til bryllup i himlen,
det er du som skal være hans brud.
La ham rive deg løs i fra vrimlen,
kom i dag når han sender deg bud!»

Ta imot innbydelsen fra Jesus i dag og svar JA, og du vil aldri angre på det!