av Kurt Urhaug

 Gul er høstens farge. Gresset på marken og bladene blir gule. Dagene blir kortere, temperaturen blir lavere og hel naturen er i endring. Det gir et fargesprakende spekter på alt som gjennom våren og sommeren har vært grønt og friskt. Men så blir alt gult!

Bibelen er det store fargekartet som gir oss forklaring og betydninger av farger. Regnbuens syv farger er Guds paktstegn med Noah og for menneskene. Trenden i dag er at en bruker regnbuen som symbol på kjærlighet mellom mennesker, men det er viktig å holde frem det som er fortellingen rundt regnbuen og hva som er dens betydning.

 I Bibelen er fargen gul synonymt med sykdom eller urenhet. Det som før var grønt og frodig, liv og vekst,- er blitt gul. Det er sykdom. «Dersom han finner at det ser dypere ut enn huden ellers, og at det er gule, tynne hår på det, da skal han si ham uren.» 3.Mos 13,30. Den som fikk denne diagnose, var spedalsk. Dette var smittsomt og vedkommende måtte i isolat og hele huset han bodde i måtte renses. Et av tegnene Farao fikk på at det Moses talte sant, var at hånden til Moses ble spedalsk på et øyeblikk, og i neste øyeblikk var den frisk. Syreren Naaman var spedalsk og gikk til profeten. Medisinen han fikk, var å dukke seg syv ganger i Jordanelven.

I Matt 26 leser vi når Jesus var hos Simons spedalskes hus. Simon hadde vært spedalsk, men nå var det ikke lenger gule hår på hans legeme, og både mannen, klærne og huset var rent. Men vi forstår at denne mannen en gang hadde vært syk.

Bilde på synden
Spedalskheten begynner med noen knuter i huden. Får dette tid på seg, blir huden sår og hårene blir gule. Grunnen til at spedalskhet har stor omtale i Bibelen, er at den er bilde på synd. Baktalelse, løgn, utroskap, hovmodighet m.m. er noe som ikke kan være i et hjem. Det er som knuter i huden og det gir sår, og det kan føre til død. Og i følge 3 Mos 13 blir både menneske urent, klærne og huset. Alt blir gult og det må behandling til.

Bibelen er den store medisin-boken. Her er det ord til frelse og til legedom. «Han som forlater all din misgjerning, som leger alle dine sykdommer.» Sal 103,3. «Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd.» 1Joh 1,7. Når presten i 3. Mos 13 skal se til den syke, og ikke lenger finner noe som er gult på han legeme, men alt er blitt hvitt, er vedkommende ren (3.Mos 13,39). Hvitt er i bibelen utrykk for det som er rent. Det er et bilde på Guds rettferdighet. Når Guds rettferdighet og Ordet virkekraft i hverdagen, i livet og i hjemmet – blir det til renselse både for sjel og legeme. 

Gul eller den hvite hesten?

I Bibelens siste bok er det omtalt flere hester med ulik farge. Den ene hesten er gul. «Han som satt på den, hans navn var Døden, og dødsriket fulgte med ham.» Åp 6,8. Men det er også en hest som er hvit. «Og han som sitter på den, heter Trofast og Sannferdig, og han dømmer og strider med rettferdighet.» Åp 19,11. Det skulle vel ikke være vanskelig å velge hvem vi vil følge?

Dette er til ettertanke for de folkevalgte og det enkelte menneske. Landet vårt trenger Jesus, og Du trenger Jesus! Syndens motgift er Jesus! «Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull.» Jes 1,18.