Av Fredrik Grøvan

I lignelsen om enken og den urettferdige dommeren gir Jesus oss hjelp til å holde ut i bønn. Ble enken bønnhørt av den urettferdige dommeren og fikk sin rett fordi hun holdt ut, hvor mye mer skal da ikke Gud sørge for hjelp til sine utvalgte, så de oppnår deres rett. De roper til ham dag og natt, og Gud er ikke sen, men skynder seg med sin hjelp.

Av Edvard Foss

I bokhyllen hjemme har jeg et lite tisiders lyseblått hefte i A-5 format. Et hefte jeg fikk for mange år siden, og som jeg da leste med stor glede. Opp gjennom årene har jeg lest det på nytt flere ganger. Alltid med like stor glede.

Hebron er en gammel by i Juda og er blitt bygd sju år før Soan i Egypt (4 Mos 13,22).  Byen ligger 30 km sørsørvest for Jerusalem, i en høyde av vel 900 m over havet.

Av Asbjørn Kvalbein

 

Jesus sa da til de jødene som var kommet til tro på ham: «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.»(Joh 8:31-36)

 Av Sigmund Måge

I forrige artikkel berørte vi Herrens komme til luften og bortrykkelsen. Det er en vanlig forståelse at etter bortrykkelsen kommer Den stor trengsel, som vil vare i syv år. De første 3 1/2 år vil være preget av en falsk fred. Men de siste 3 1/2 år vil være grusomme.