Av Didrik Andersen

Det var på den første pinsedag dette ble sagt om hele flokken av Jesu disipler som var samlet på salen i Jerusalem. De var samlet til bønn, og de ventet på oppfyllelsen av Jesu løfte: «Johannes døpte vel med vann, med dere skal døpes med Den Hellige Ånd ikke mange dager heretter.»  Ap.gj. 1,5.

Av S. O. Modalsli

«Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere for evig, sannhetens Ånd, som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke. Dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere.» Joh 14,16-17.

Oljeberget i Jerusalem er stedet for Kristi Himmelfartsdag. «Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok ham bort fra deres øyne.» Apg 1,9.

Av Konrad Landro. Fra nr 16-17. 2013

”I den Heilage Andes skule er det tre klasser. I den første heiter det eg og Jesus. I den andre klasse heiter det Jesus og eg. Og i den tredje Jesus åleine,” sa Ludvig Hope engang.

Av Stig Andreasson

Før vi avslutter denne artikkelserien om apokryfene må vi ta med en sak, som vi hittil ikke har nevnt. Det finnes faktisk også noen såkalte ”nytestamentlige” apokryfer.