Av A. Bjerkreim

 

Joh 12,12-16: Jesu komme til verden hadde et dobbelt formål.

Av Johnn Hardang 

Det skjedde den 4.mars. Vi hadde spist frokost og avsluttet måltidet med en andaktsstund. Dette året leser vi først fra Edin Holmes andaktsbok «For hver dag», og så leser vi dagens dikt og bibelord fra Haldis Reigstad nye flotte diktsamling «Mandeltreet» før vi ber sammen.

Av Audun Myksvoll

Det var en som startet et påskemøte slik: ’Hurra! Jesus lever! Jesus har stått opp! Hurraaa!

Av John Roger Nesje 

Jeg husker at jeg i mine yngre år tenke følgende: at Gud er vår dommer, men heldigvis har vi Jesus som er vår redningsmann. På en måte tenkte jeg slik at det er vel Gud som er den strenge, mens Jesus er den snille. Hvor feil er ikke dette! Bibelen gir oss et helt annet bilde enn dette.

Av Stig Andreasson

Debatten om de apokryfiske bøkenes verdi og forhold til det Gamla Testamentets kanoniske bøker er ikke avsluttet til tross for at den har vart i femten århundrer. Meningene er fortsatt delte.