av Leiv Nesheim

«Då mintest dei orda hans» Luk.24, 8.

 

av Vegard F. Soltveit

I Johannes 13 leser vi at det er like før påskehøytiden, og Johannes skriver: De holdt da måltid.  Måltidet var et jødisk påskemåltid, som blant annet kalles seder-måltid. Seder er hebraisk og betyr orden, og påskemåltidet er et ordensmåltid med bestemte retter og liturgi.

Av A. Thompson

 «For Kristus har ikke utsendt meg for å døpe, men for å forkynne evangeliet, ikke med vise ord, for at Kristi kors ikke skal tape sin kraft. For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft.» 1.Kor 1,17-18.

Av Kurt Urhaug

Denne våren har presidenten i USA, Donald Trump, undertegnet en offisiell proklamasjon som anerkjenner Israels suverenitet over Golanhøydene. EU forteller at Golanhøydene er å se på som israelsk-okkupert syrisk land. Området er et høydedrag på 1100 moh., og er 1250 km² stort, og grenser til Jordan, Syria, Libanon og Israel. Vi kan undres over hvorfor dette område har et stort internasjonalt politisk interesse?

 av Edvard Foss

 

Nå i fastetiden,- tiden fram mot påske, er den tid på året da mange finner fram en eller annen «fastebok».