Midt i juli måned finner vi dette året «Tisha Be’av». Det er en av de to mest alvorlige fastedagene i det jødiske året.

Av Håkon C. Hartvedt

 

Foto: Edvard Kjelle har fått en viktig plass både på veggen og i hjertene hos Evangelistens Helping Hand ( EHH) i India. Bilde av Edvard Kjelle henger enda på leprasykehuset i Bomoru.

Etter at Edvard Kjelle tok et avgjort standpunkt for Jesus som 14-åring, ble det snart hans lyst og glede å fortelle andre det han selv hadde opplevd. Og denne ilden slukket ikke. Det ble en livslang trang for ham å granske Bibelen, hente ut nærende åndelig kost – og bringe den videre, på svært mange plan.

Av Sigmund Måge 

For dette forgjengelige må bli ikledd uforgjengelighet. Og dette dødelige må bli ikledd udødelighet. 1. Kor. 15,53

Av Edvard Kjelle, Arkiv

For en tid tilbake bodde jeg hos en litt eldre forretningsmann.

Av John Roger Nesje

Har du opplevelsen av at din bønn bare når til taket? At ingen hører deg? Lurer du av og til på om Gud hører din bønn?