Av Didrik Andersen
Evangelisten Nr. 3 1940


«På den tid begynte Jesus å gi sine disipler tilkjenne at han skulle gå til Jerusalem og lide meget av de eldste og yppersteprestene og de skriftlærde, og slåes i hjel og oppstå på den tredje dag.»
Matt 16,21

Av Sigmund Måge

Et nøkkelvers til vårt tema er: For Menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Luk. 19,10. Her gjelder ingen begrensning – det som var fortapt -. Dette omfatter jøder, samaritanere og hedninger.

Av Jan Veiby

«Så la oss holde høytid, ikke med gammel surdeig, ikke med ondskapens og lastens surdeig, men med renhets og sannhets usyrede brød!»
 1 Kor. 5,8.


Det er noe med Israels land. Det er noe med folket og hovedstaden, Jerusalem. Det som er «noe» er at det er anderledes.

Av Håkon C. Hartdvedt

I en vanskelig situasjon ble en av hovedpersonene i en filmserie minnet om fyndordet  i overskriften. Fyndordet kan vel enkelt oversettes med «La det gå – la Gud» – eller med flere ord: Gå til Gud med det som tynger deg – og legg det fra deg hos Ham.