Hærfuglen er Israels nasjonalfugl. Den har en fargerik klesdrakt og er godt utrustet med et langt buet nebb.

Av Gustav Nielssen, Evangelisten Januar 1950

Det var nyttårsaften. Klokken var ti minutter på tolv. Ti minutter igjen av det gamle året. Jeg hadde altså levd 525.590 minutter. Hvor underlig det hele ble! Hva er det du har levd?

Av Edvard FossI 1928 oversatte frelsesarmeoffiser Henry Albert Tandberg til norsk en sang av en ukjent engelsk forfatter. Vi finner sangen i sangboken under avsnittet «Det kristne håp», og første linje lyder slik «I den stille klare morgen som når dagen travlest er».

 av Didrik Andersen

Jesus hadde i over 2 år reist omkring i Galilea, Samaria og Judea og talt Guds ord. Og overalt når han talte til folket som kom til hans møter, når han talte til sine disipler, og når han helbredet de syke og gjorde andre undergjerninger, hadde han alltid en bestemt hensikt med det han sa og gjorde.

 av Kurt Urhaug

Da Gud skapte himmelen og jorden, er første gangen Gud griper inn i historien. Senere skjer det mange ganger og på mange måter.