Av Ivar Gjerdi

«Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte han disiplene sine: «Hvem sier folk at Menneskesønnen er?» 

Av Jan Veiby

«Min frukt er bedre enn gull, ja det fineste gull. Den vinning jeg gir, er bedre enn det fineste sølv»  Ord. 8,19.

Av  Knut Jensen  

            

Mange har konkludert med at Guds ord lover Israel landet gjennom Abraham. Spørsmålet er samtidig om profetiene om endetiden er i ferd med og oppfylles, og om Jesu gjenkomst er  nær!

Israel har lagt bak seg et jubileums år. Det er 70 år siden staten Israel ble opprettet på nytt i fedrenes land. På mange måter og blant mange er dette blir markert, - både i Israel og i vårt eget land. I fjor sommer ble det også markert under Evangelistens Bibelkonferanse på Framnes.

av Per Braaten

Hvis det er en rett forståelse at den vanhelligelse av Templet som er omtalt i Matt.24,15 som ødeleggelsens styggedom er den endelige oppfyllelse av Dan.9,27, må dette innebære at vi her - i vår tanke - befinner oss midt i Israels 70. åruke.