av Johnn R Hardang

Bruk dagene godt! Dette er Guds anbefaling.

 Av Ivar Gjerdi

En ung gutt gikk om bord på en båt og spurte kapteinen om han hadde noe arbeid til ham. Han fortalte at han ville hjelpe sin mor økonomisk.

Av Jan Veiby                         

"Hvem vil dere ligne meg med og stille meg sammen med?  Hvem vil dere sammenligne  meg med, så vi skulle være like?"  Jes. 46,5.

Kontrasten mellom Herren som den levende Gud og avgudene, er meget stor.  Dette kommer tydelig fram i dette kapitlet hos Jesaja.  Det viser oss forskjellen på sann og falsk gudstro.  På religionen og evangeliet.

Alle legger merke til staten Israel. I media både leser og hører vi politikere og andre ledere si og mene om landet og folket.  Alle skal si og mene noe om Israel og Jerusalem.

Evangelistens Bibelkonferanse er stedet for de store begivenheter. I mange år har vi hatt bok slipp eller CD slipp. Dette året har vi gleden av å fortelle at Leif Erik Hagen fra Rett Kurs, Leif Solheim, Arne Gundersen og Sverre Leif Lien gir nå ut CD platen: Jesus frelser i dag! Platen er utgitt på Evangelistens Forlag.