Israel har Davids stjernen som sitt nasjonale symbol. Det kunne like godt vært en byggekrane. Et varemerke rundt om i hele landet, og deres 75 års lange nasjonale historie, er det byggekraner som står rundt om.

Det er hele tiden nye hjem som reises, kontorbygninger og hoteller, broer og tuneller. Skoler og universiteter, landbruk og jordbruk. Det bygges industri og turistsentre. Eiendomsutviklere investerer i regionen. Israel er landet hvor det blomstrer og er en oase i Midt-Østen. I 2022 ble det gitt 7300 byggetillatelser i Jerusalem. I den sørlige delen av landet hentes det frem vann til ulike dyrkbare prosjekter. Ørkenen blomstrer. Det dyrkes grønnsaker og frukter. Ørkenen forsvinner til fordel for skog og boligområder. Ørkenen byttes bort med parkanlegg, vannreservoarer, dyrkmark jord, infrastruktur osv. Det er hele tiden nye prosjekter innen forskning og undervisning, planteskoler og miljøtiltak, samt andre utvalgte prosjekter til beste for hele befolkningen og miljøet.

Dryppvann og solenergi er noen av tiltak som kan nevnes.

Med et land som har så stor byggevirksomhet og utvikling på alle fagfelt, ser vi igjen noe av dette blant Nobel-pris vinnere.

22% av tildelt nobel-pris vinnere er jøder. 

Når Israel dette året feirer 75 år, så er det år med stort press med hat, motvilje, misunnelse, løgner og manipulerande framtreden av media og politikkere. I tillegg har det vært flere kriger mot landet. Arabisk naboskap og fredsavtaler, har ikke vært enkelt. Det mangler anerkjennelse til den jødiske staten. Hele tiden møter de trusler og kriger som innebærer deres utslettelse og tap av menneskeliv om de taper. FN følger opp med sanksjoner og fordømmelser.

Men tross alt dette, bygges det i Israel. Det er hele tiden utvikling og vitenskapelige gjennombrudd. Vi kan takke Israel og jødene for produkter innen kopper, penicillin, blodoverføring, meslingvaksine, drikkevaksine for cholera, hepatittvaksine, mammogram, poliovaksinen, - for å nevne noe.

Israel, jødene og Jerusalem er det største mirakel i moderne historie. Det er Guds verk.

«Vokt ditt folk med din stav, den hjord som er din arv, som bor for seg selv i en skog midt i et fruktbart land. La dem beite i Basan og Gilead, som i gamle dager!» Mika 7,14.