Av Tor Andre Haddeland

Hvorfor kom egentlig Jesus til jorden for over 2000 år siden? Hvorfor valgte han å bli et menneske slik som meg og deg, og hva var målet for hans komme? Bibelen besvarer disse spørsmålene på flere måter, men et av de tydeligste svarene finner du i 1.Tim. 1:15 hvor det står at - ”Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere.” Jesus skulle altså være en frelser. En redningsmann for alle mennesker.

Av Kurt Urhaug


Den første påske ble holdt i Egypt. Lammet ble slaktet og blodet ble strøket på dørstolpene med en Isop stilk. Kong Salomo omtaler Isop som en plante som vokser ut med veggen (4 Kong 4, 33).

Av Edvard Foss

For mange sør og vesterlendinger er Kåre Steinsund et kjent og kjært navn. Ungdomssekretæren, forkynneren og sangeren med det varme Jesusvitnesbyrdet. En sang han ofte sang og som ble brukt som leirsang på en påskeleir på Audnastrand Leirsted i 1977 lyder slik i første vers:

Av Erene Solsvik Bruvik


Medan kristne feirar påske til minne om Jesu død og oppstode, feirar jødane påske slik Jesus sjølv og disiplane hans gjorde: Til minne om at israelsfolket vart fridd ut frå slaveriet i Egypt for meir enn 3.000 år sidan. Det måltidet som kristne kjenner som Jesu nattverdsmåltid, var i røynda eit jødisk påskemåltid.

Av Carsten Line


Joh 14,19
Det er to grunnpilarer som den troende bygger sin frelse på. Den ene er Kristi død, den andre Kristi oppstandelse.