av Kurt Urhaug

I kirkeåret kalles tiden nå for åpenbaringstiden. Det er flere tekster fra Bibelen som viser forskjellige sider ved Jesus. Han blir døpt i Jordan, bryllup i Kana osv. Hva blir åpenbart?

Av  Jan Veiby

 

«For det landet du kommer inn i og skal ta i eie, er ikke som landet Egypt, som dere dro ut fra. Der sådde du en utsæd, og så måtte du bruke foten når du vannet jorden – som i en kjøkkenhage»  5 Mos. 11,10.

Av Håkon C Hartvedt

Vintersolverv. Vi hyar passert det nå. Et herlig vendepunkt.

Bergit Berg, Evangelisten januar 1983

«Kristus er kommet for syndere alle, Ingen behøver fortapt å gå.» 

 

 

Adventstid er ryddetid. Før julepynten kan settes opp må huset ryddes og klargjøres.