Oljeberget i Jerusalem er stedet for Kristi Himmelfartsdag. «Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok ham bort fra deres øyne.» Apg 1,9.

Av Stig Andreasson

Før vi avslutter denne artikkelserien om apokryfene må vi ta med en sak, som vi hittil ikke har nevnt. Det finnes faktisk også noen såkalte ”nytestamentlige” apokryfer.

Av Thor Stenseth

 

Korset er kristendommens merke. Det finner man på kirkespir, på gravsteder og i mange nasjoners flagg. Likeså finnes ofte et lysende kors som det samlende symbol på kristne forsamlingshus, frikirkelige som statskirkelige.

For en tid siden møtte jeg en kjekk ung mann som under krigen rømte fra landet for å kjempe for folk og fedreland. Da han dro, var han frimodig kristen. Jeg spurte ham derfor da vi på ny møttes, hvordan det stod til på det åndelige område. Da kom det et sårt, vemodig drag over ansiktet.

 av Edvard Foss

Fredag 13.februar 1959 var det samlet noen misjonsvenner på Fjellhaug bibelskole i anledning av at ekteparet Elsa og Arne Grønning skulle reise tilbake til Japan i misjonens tjeneste. En av de som var til sted denne kvelden, var Torgeir Fjærtoft fra Jondal.