Av Bernt Falkum

 Det var da litt av et spørsmål, et spørsmål i alle fall noen er opptatt av, men først tar vi med en fortelling som har et viktig poeng.

På bildet ser me Johnn Hardang, Steinar Handeland og Kurt Urhaug.

Arbeidet med etableringen av TV12 Bedehuskanalen går stadig fremover. Her kommer en liten oppdatering.

Av Ivar Gjerdi

«Dere er jordens salt! Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene.
Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen!» Matteus 5, 13-16

Hver høst feirer jødene tre av Herrens høytider. Basunhøytiden er den første markeringen, og den var 7. september.