av Jostein Ullstein

I 2007 hadde kona mi og jeggleden av å besøke Jerusalem. For meg var nok det å stå på Oljeberget høydepunktet for turen. Jeg tenkte på det som skal skje her, men ikke minst på det som har skjedd.

Av Ivar Gjerdi

Vi blir stadig minnet om hvor viktig det er å bygge husene på en trygg og sikker grunn, ut fra godkjente regler og prinsipper. Det ser vi ikke minst når stormene raser langs kysten, eller når et jordskjelv rammer utsatte steder i verden.

Det er 22 araberstater og 57 muslimske stater. De palestinske arabiske myndigheter sier om seg selv at de er både arabiske og muslimsk stater. De har flere ganger søkt om å gå fra å være en observatør i FN til fult medlemskap. Men araberne anerkjenner ikke Israel som en jødisk stat.

av Kurt Urhaug

Det er dager med stor fokus på Israel og Tel Aviv. Årsaken er den 64 utgaven av Eurovision Song Contest. 

Av Pastor Gordon Tobiassen

Vi lever i profetiske tider og ser det profetiske ord oppfyllelse på en måte som aldri før har skjedd. Det er mange viktige profetiske tegn i Guds ord, men et av de store, ja - det største tegnet er Israel. Jeg vil bare kort berøre en del store og viktige profetier angående jødefolket og landet Israel.