Av Ivar Gjerdi

Jesus møtte stadig motstand og avvisning, og det gjorde ham sorgfull. Jerusalem lå ham spesielt på hjerte.

Hvert år har Israel en nasjonal sørgedag. Det er mange historiske begivenheter som faller på den samme dagen. På vår kalender er dette 30.juli.

Av C. Havig-Gjelseth

Hennes historie i detaljer kjenner jeg ikke, og det lille jeg vet, har jeg fra sønnen selv.

Av Borgvald Birkeland 

   

 En analyse av krigen i Salme 83.  

 

 

Av Johnn R Hardang 

Jeg var innom en gjenbruksforretning for noen dager siden. Her kom jeg over et hefte skrevet av Gustav Nielssen, utgitt på eget forlag i 1935.