Av Carsten Line (Fra Arkivet)

Har du sittet ned med din bibel og betraktet Joh. 17? Det er der vi har Jesu yppersteprestlige bønn. Som ingen gang vil du se inn i hans omsorg og hjertelag for dem som er hans. Hele bønnen er gjennomvevd av kjærlighet, ømhet og interesse for sine.

Av Johnn Hardang

- Jeg kommer tilbake! Med disse tre ordene forlot den amerikanske stjernegeneralen Douglas MacArthur Filippinene i mars 1942. Årsaken var den japanske invasjonen som tvang de allierte styrkene til også å forlate Filippinene.

Av Ivar Gjerdi

 «Vær ikke redde for dem som dreper legemet, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller ham som kan ødelegge både sjel og legeme i helvete. Selges ikke to spurver for en skilling? Men uten ham som er Far for dere, faller ikke én av dem til jorden. Ja, hvert hår dere har på hodet, er telt. Frykt derfor ikke! Dere er mer verd enn mange spurver.» Matt. 10,28-31.

Av Jan Veiby

                

«Gled dere i Herren alltid! Igjen vil jeg si: Gled dere!» Fil. 4,4.

av Kurt Urhaug

I kirkeåret er det nå avsluttet seks søndager som er blitt kalt: «Åpenbaringstiden». Dette har sammenheng med Jesus sitt komme i Betlehem. Bibeltekstene tar frem ulike sider med Jesus som Guds sønn og verdens frelser.