Av Edvard Foss

For mange, gjerne av den voksne garde, er Øyvind Andersen et kjent navn. Bibellæren, taleren og forfatteren som i over 50 år var knyttet til Fjellhaug Bibel og Misjonsskole. Som forfatter gav han ut flere bøker. En av dem bærer tittelen «I sjelesorg hos Jesus». En flott bok om mennesker Jesus møtte, og som møtte Jesus. Vi møter flere av dem i de fire evangeliene, mennesker Jesus ikke gikk forbi, men som han stanset ved.

Av Jan Veiby

«Jeg er den gode hyrde.  Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg»  Joh. 10,14.

 Her møter vi et dobbelt og gjensidig kjennskap mellom Den gode hyrde og fårene hans.  Det er et kjennskap som beriker og bringer velsignelse med seg.  Ja, det er et dypt og rikt kjærlighetens samfunn, som gjenspeiler det fortrolige kjennskap og kjærlighetsforhold som det er mellom Faderen og Sønnen (Joh. 10,15).

Av Synnøve Andersen

I tro dro patriarken Abraham ut da han ble kalt, og det ble starten på en livsvandring preget av Gud som kalte ham. Vi får kunnskap om noen av de tankene han gjorde seg, både med og uten tro - hva han selv sier og hva andre skrev om han. Og vi blir gjennom Abraham kjent med Gud som forteller oss sine tanker som profeten Jeremias sier er:  «.. fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil  gi dere framtid og håp.» (29,11) 

Av Sigmund Måge

Han sa da til vingårdsmannen: Se, i tre år har jeg nå kommet og lett etter frukt på dette fikentreet, men ikke funnet noe. Hogg det ned. Hvorfor skal det stå her og utarme jorden? Men han svarte og sa til ham: Herre, la det få stå også dette året, til jeg får spadd  opp rundt det og gjødslet det.
Luk. 13, 7-8

Av John Roger Nesje

I skrivende stund er det krig i Israel. Det har det vært før. Mange ganger. Ikke bare etter gjenopprettelsen i 1948, men vi som leser Guds Ord vet at det har vært mange kriger i dette landet. På forunderlig vis har Herren mange ganger hjulpet Israel til seier.

Underkategorier