Av C. T. Dyrnes

«Så fatt et annet sinn og vend om, for at deres synder må bli utslettet, så husvalelsens tider kan komme fra Herrens åsyn, og han kan sende den for dere utkårede Messias, Jesus, hvem himlene skal huse, inntil de tider da alt det blir gjenopprettet som Gud har talt om ved sine hellige profeters munn.» Apg 3,19-21

Av Johnn Hardang

 Vi startet med ny andaktsbok hjemme også dette året. Gjennom hele 2020 har vi lest Edin Holmes andaktsbok, For hver dag, fra 1928. Sammen med Haldis Reigstad nyeste bok, Mandeltreet. En strålende kombinasjon, forresten.

Her er reiseruten til Johnn Hardang og Kurt Urhaug pluss noen andre arrangementer, om ikke koroniaen stopper dem. 

Av Kjell Furnes

Vi kjenner igjen sitatet frå presten Sakarias sin lovsong i Lukas 1. Den oppmerksomme bibellesar vil merke seg at Gud i sitt ord ofte tek i bruk himmellekamar for å synleggjere sine evangeliske sanningar.

Da Gud satte Abraham på prøve ble brennofferet laget på Moriafjellet i Jerusalem.