Av Kurt Urhaug

Jesus er kommet til Betania. Det er 6 dagar før påske. Her er det invitasjon fra nabolaget til Lasarus, Marta og Maria. Det er i hjemmet til Simeon. Mt 26,6-12.

«Men da Jesus var i Betania, i Simon den spedalskes hus, da kom en kvinne til ham med en alabastkrukke full av kostbar salve. Den helte hun ut over hans hode mens han satt til bords.
For da hun helte denne salven ut over mitt legeme, gjorde hun meg i stand til min gravferd.»

 Denne kvinnen er Maria. Salvens duft fylte hele huset. Det er ikke hvem som helst som blir salvet. Det er profeten, kongen og presten. Peter sier om Jesus: Du er Messias, den levende Guds Søn (Mt 16,16). Messias betyr den Salvede. Jesus er den rettmessige arving til Davids trone i Jerusalem. I enkelt hjem i Betania blir han salvet. Jesus sier at dette gjelder min gravferd. Fotavtrykkene gjelder vegen videre mot Golgata og korset. Jesus er frelserkongen.

Her blir Salme 45 oppfylt. «Av myrra og aloë og kassia dufter hele din kledning.» 

Salmen er om en konge, og av Maria blir han salvet av kostbare kremer. Når vi hører Maria sine ord om kongen, er det ikke til å undres over den handlingen som blir gjort.

«Mitt hjerte strømmer over av liflig tale. Jeg sier: Min sang er om en konge. Min tunge er en hurtigskrivers griffel. Du er den fagreste av alle menneskenes barn, nåde er utgytt på dine lepper. Derfor har Gud velsignet deg for evig. Spenn sverdet om livet, du mektige, med din høyhet og din herlighet! Dra seierrik fram i din herlighet, for sannhets skyld og for rettferdig mildhet!

Din høyre hånd skal lære deg fryktinngytende storverk. Dine piler er skarpe – folkene faller under deg – de trenger inn i hjertet på kongens fiender. Din trone, Gud, står fast for evig og alltid, rettvishets kongestav er ditt rikes kongestav. Du elsker rettferd og hater ondskap, derfor, Gud, har din Gud salvet deg med gledens olje framfor dine medbrødre.» Sal 45,2-8.

Det er bare Jesus dette kan sies om. Det er ingen andre vi finner en slik kjærlighet og troskap. Det er noe som aldri faller bort. Nåde er utgytt både i ord og handling. Det har en slik bredde, lengde, høyde og dybde med kvaliteter og sannhet som er til evig tid. Hans gjerning har ingen brist eller svakheter. Tanker og sinn har ingen egen interesser blandet med egoisme eller mørke motiver. Kongen har en visdom og kjærlighet som er ren. «Men den visdom som kommer ovenfra, er først og fremst ren, dernest er den fredsommelig, rimelig, ettergivende, full av barmhjertighet og gode frukter, den gjør ikke forskjell, den hykler ikke.» Jak 3,17.

Vi vet at Maria knuste denne alabastkrukken (Mrk 14,3). Ingen ting av salven skulle brukes på hennes selv. Men alt blir gitt til Jesus. Det er hennes utrykk for kjærlighet og takknemlighet over å eie et kjennskap til denne frelserkongen. Hun ser at Jesus er stor. Han er verd alt.

Jesus er stor og Han er den Allmektige. Navet er over alle navn.

«Derfor har og Gud høyt opphøyet ham og gitt ham det navn som er over alle navn, for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, deres som er i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære.» Fil 2,9-11.

I Getsemanehagen kommer Judas og den romerske vaktstyrken for å hente Jesus og føre ham til Pilatus. Jesus har reist seg fra bønnekampen. De spurte etter Jesus: «Da han sa til dem: Det er meg, vek de tilbake og falt til jorden.» Joh 18,6. Jesu ord er sterke og mektige, og kvassere en noe tveegget sverd (Hebr 4,12). «Dine piler er skarpe – folkene faller under deg – de trenger inn i hjertet på kongens fiender.»

Det er denne kongen som nå går veien til Golgata. Han påtar seg menneskeslekten synd, skam og gjeld. Det ingen andre i denne verden kan gjøre noe med, gjør Jesus. Grunnen er kjærlighet. Jesus frelser deg fra synden og dommen, og gjør deg fri.

«Dronningen står ved din høyre hånd i gull fra Ofir.» Sal 45,10. Dette er svaret på Jesu bønn: «Far, jeg vil at de som du har gitt meg, skal være hos meg der jeg er, for at de skal se min herlighet, som du har gitt meg, fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt.» Joh 17,24.

Bøy deg for denne frelser. Ta imot hans kjærlighet. Hans verk vil frelse deg, Hans ord vil lede deg. Om du ikke har en alabastkrukker krukke som takkegave, kan du gjøre som sangeren:
«Jesus meg selv jeg deg bringe, legger med ned for din fot, at du meg evig skal eie, jeg er jo kjøpt med ditt blod.»