Hurva er navnet på synagogen i det jødiske kvarter i Jerusalem. Fra det 14 århundre har det stått en lite synagoge i denne delen av gamlebyen. Tiden er under den ottomanske periode og har derfor ingen vedlikehold. Den kollapser og blir revet i 1692. Vinteren 1700 kommer det 500 jøder fra Polen. Lederen for denne gruppen er rabbineren Yehuda Ha Hasid. Grunnen til at de emigrerer til Jerusalem, har med Messias sitt komme. Kort tid etter ankomst til Jerusalem, dør Yehuda Ha Hasid.

De polske jødene tar arven videre og etablerer seg i Jerusalem, og har stort engasjement for gjenoppbygge synagogen. For å realisere byggearbeidet, låne de penger hos tyrkerne. Rentene var skyhøye, men synagogen ble reist og tatt i bruk. Men det lykkes ikke med å få betalt ned på renter og lån. De muslimske kreditorene ble utålmodige, og de polske jøder ble jaget ut av byen, og synagogen ble satt i brann og lagt i ruiner. Hurva betyr ruin.

Den jødiske emigrasjon til Jerusalem er økende. Og behovet for en synagoge. I det jødiske kvarter ligger restene etter Hurva synagogen i ruinhaug. Spørsmålet er å løse inn gjelden som fortsatt er tema. På et hjørne av tomten blir det bygget en liten synagoge og innvigd i 1854.  Visjonene om en større synagoge lever. I 1864 blir det innvigd en ny og tjenlig synagoge.

I 1901 ble det i synagogen holdt en minnegudstjeneste for dronning Victoria og hennes anerkjennelse for jødene i Jerusalem.

Den 27.mai 1948 var det Jordanske styrker som la synagogen i ruin og aske. Hurva synagogen lever til sitt navn. Etter seksdagerskrigen i 1967 ble det vurdert på nytt å gjennoppbygge synagogen. Første i 2000 ble bygge prosjektet godkjent og gjenreist på ruinens tomter, og ble innvigd i 2010.

Hurva Synagogen er et tegn på et gjenreist Jerusalem, og byen for den store kongen. Hver dag leses det fra Tora skriftene om Messias sitt komme. Inne i synagogen er det mye historikk fra Israels historie. Menoraen har sin faste plass, og på veggene er det Davidsstjernen, Sinai-fjellet og lovens tavler. I kjelleren har arkeologer gjort mange funn, og de eldste dateres tilbake til tiden før det første templet i Jerusalem for over 3000 år side.

På den øvre delen av synagogen er det en sirkulær terrasse som har en vakker utsikt over store deler av Jerusalem. Mot øst ser en sanddynene i Judea-ørkenen.

Profetens ord lever: «Og jeg vil føre mange mennesker opp på dere, hele Israels hus. I byene skal det igjen bo folk, og ruinene skal bygges opp igjen.» Esek 36, 10.