Av Ingvald André Kårbø

Jeg har hatt det privilegiet å få bo nærmere ti år i Tromsø. Det var noen fantastiske år som jeg ser tilbake på med takk til Gud. Men selv om det var mye som var gledelig med tiden der oppe, bød det også på sine særegne utfordringer. En av disse var mørketidsdepresjon. Jeg var nok absolutt ikke den som var hardest rammet, men jeg merket at både kropp og sinn ble preget av de ukene på vinteren da vi ikke fikk se sollys i det hele tatt. Problemet i mørketiden var ikke at solen hadde sluttet å skinne. Problemet var at sollyset ikke nådde frem til meg. Det var mørkt, fordi strålene ikke lyste opp.

I Bibelen kan vi lese mye om Guds lysende herlighet. I bok etter bok i Bibelen er dette et sentralt ord som blir brukt for å beskrive Gud. Han er den herlige. Han er fullkommen i hele sitt vesen, uten feil og mangler. Slik er Gud. Han er den høyt opphøyde, som er bedre enn vi kan forestille oss, mer rettferdig enn vi kan forestille oss, mer kjærlig enn vi kan forestille oss, mer hellig enn vi kan forestille oss, mer omsorgsfull enn vi kan forestille oss. Han er kort og godt den fullkomment herlige Gud. Slik har han alltid vært, og slik vil han alltid være. Han er den lysende, som alt annet blekner i forhold til. Å sammenligne skapte ting sin herlighet med Gud er litt som å sammenligne en sandkasse med Sahara. Sandkassen kan være fin den. Og om det ikke vet om noe bedre kan et lite barn være veldig imponert over den nye sandkassen sin. Men om du tar barnet med til Sahara vil sandkassen raskt blekne. Da vil sandkassens herlighet være som en dråpe i havet. Eller et sandkorn i Sahara.

Slik er Gud. Men for at dette skal bli til glede og hjelp for meg, må denne sannheten nå frem til meg. Slik jeg i Tromsø var avhengig av at solstrålene skulle føre solens herlige lys frem til meg, er jeg avhengig av at Guds herlighet også får lyse opp mitt liv.

I Hebreerbrevet 1:3 står det om Guds Sønn, Jesus Kristus, at han er utstrålingen av Guds herlighet (Bibel 2011). Jesus er utstrålingen av Guds herlighet. Det er et fint uttrykk. Tygg litt på det. Slik solstrålene gir oss del i solens lys, gir utstrålingen Jesus oss del i Guds herlighet. Det er Jesus som åpenbarer Guds karakter, Guds vilje og Guds frelse for oss. Når vi mennesker i dag da lurer på hvem Gud er, hva hans planer er og hva han gjør, da har vi som kristne egentlig bare ett svar. Det er Bibelen, med Skriftens kjerne og stjerne Jesus, som kan belyse våre spørsmål om Gud.

Problemet i vår tid er ikke at Gud har endret seg. Problemet er ikke at han har sluttet å være herlig. Problemet er at budskapet om Guds herlighet ikke når inn til oss. Dette gjelder i samfunnet generelt, men dessverre ofte også for Guds folk. La Jesus opplyse deg gjennom Bibelens ord. Med sitt liv, med sin død, med sin oppstandelse. Han er kongen og han er frelseren. Hør på ham, både om det han har gjort for deg, og det som er hans vilje for ditt liv.