Av Eivind Flå

2Mos 12,2: ”Denne måneden skal være deres nyttårsmåned. Den skal være den første av årets måneder hos dere.”
Et nytt år forteller oss at noe er til ende og at noe nytt tar til. Noen har mange nyttårsforsetter. For andre er nyttårsaften bare en markering. Tenk om det nye året kunne bli en anledning for Herren til å skape noe nytt i våre liv!

Det er mange som er opptatt med sitt stjernetegn. Det har ofte stor omtale i aviser og tidsskrifter. Stjernene og universet har stor påvirkning av det som skjer på jorden. Det er tidevann, sol og regn, men det har ikke noe å gjøre med min hverdag eller fremtid.
Mitt stjernetegn er korset!

Av Johnn R. Hardang

I 1 Tim 3,16 skriver Paulus disse ordene:
”Og det må alle bekjenne: Stor er den gudsfryktens hemmelighet: Gud åpenbart i kjød, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt blant folkeslag, trodd i verden, tatt opp i herlighet.” 1Tim 3,16.

I forbindelse med flytting av kontoret fra Kristiansand til Bergen var vi delvis uten telefon og mail. Kanskje du sendte en mail som ikke kom frem? Prøv å sende den på nytt hvis du venter på svar.
Hilsen oss i Evangelisten

Det var ikke noe rom på herberge eller i noen private hjem i Betlehem. Den romerske folketellingen hadde skapt kø over alt. Josef og Maria var rådville. Påkjenningene ble ekstra store da Maria ventet barn. Stallen var et greit alternativ. Om ikke alt var rent og på stell, fikk en likevel ro og hvile.

Underkategorier