Av Johnn Hardang

LILLEBROR

Jesus kjente velsignelsen det er å ha en lillebror. Han hadde faktisk fire små brødre. To av dem er representert i Det Nye Testamente som forfattere av hvert sitt brev: Jakob skrev Jakobs Brev. Og Judas skrev Judas’ Brev.

Det må ha vært en spesiell opplevelse for disse brødrene da de oppdaget at deres egen storebror også var Guds Sønn og verdens frelser. Men det skjedde og det kom de til tro på.

I sitt ganske korte brev skriver Judas disse ordene:

Men dere, kjære: Oppbygg dere på deres høyhellige tro, be i Den Hellige Ånd, og hold dere slik i Guds kjærlighet, mens dere venter på vår Herre Jesus Kristi miskunn til evig liv.” Jud 20-21

”Mens dere venter”, skriver Judas her. Han skriver til kristne mennesker, og han skriver om hva de skal vente på: Dere skal vente på Jesus! Han som skal komme igjen og ta alle sine brødre og søstre med seg hjem til himmelen. Og så skriver han om èn ting til: Om hva de skal bruke tiden til, alle de som venter på Jesus.  

BLOMSTERUTSTILLINGEN

På en blomsterutstilling som ble arrangert på en skole i London, var det èn spesiell blomst som vant førsteprisen. Dette var en aldeles nydelig blomst, og alle var enige om at denne blomsten virkelig fortjente prisen. Men det var mer å si om denne blomsten, enn at den bare var vakker å se til. Den hadde også sin egen, nokså spesielle historie: Blomsten var eid av en fattig pike, som bodde i en av Londons mange dårlige leiligheter. I denne leiligheten nådde sollyset inn bare en liten del av dagen, og da bare som en smal lysstripe. Grunnen var de mange høye husene som sto omkring og som skygget for leiligheten. Piken passet derfor hver dag på å flytte blomsten fra vindu til vindu, samtidig som solen flyttet seg, slik at blomsten skulle få nok lys. Og takket være pikens iherdige innsats og utrettelige omsorg, fikk planten det lyset den trengte. Og på blomsterutstillingen var det altså denne blomsten som vant førsteprisen.

LEV I LYSET

Det er ikke bare blomster som trenger lys. Det gjør også vi mennesker. Uten lys dør vi. Det gjelder både menneskelivet og åndslivet. Derfor er det så viktig at også vi lever i lyset.

Judas bruker et spesielt navn på dette lyset her i sitt brev. Han kaller det for Guds kjærlighet:

”Hold dere slik i Guds kjærlighet, mens dere venter...”

Judas sier: Du venter på Jesus, ikke sant? Og du ønsker å være rede til å ta imot han når han kommer? Dette er hva du da skal gjøre: Du skal leve i lyset! Du skal holde deg i Guds kjærlighet og passe på at ingenting skygger for dette lyset.

Hvordan skal vi helt konkret gjøre dette? Piken i London sørget hele tiden for at blomsten skulle stå på rett plass i vinduskarmen. Men hva skal vi gjøre? Hva er rett prioritering for den som ønsker å være reiseklar for himmelen?

Ja, det skriver Judas om her. Han sier at vi skal legge vekt på tre ulike ting: Sørg for å ha trygg grunn under føttene. Sørg for å leve nær Jesus hver eneste dag. Og prøv å være eller gjøre noe godt for andre. Vanskeligere er det ikke.

TRE VIKTIGE TING

Du trenger fast grunn under føttene. Det var det første. Noe å bygge på. Noe å tro på.. Noe å satse på. Og noe å dø på. Du trenger føtter på fjell. Eller, som Judas skriver det her:

”Oppbygg dere på deres høyhellige tro.”

Dette handler altså ikke om at du tror, men hva du tror på. Den er rede til å ta imot Jesus når han kommer igjen, som har tatt imot han som Frelser allerede her. Å tro på seg selv, duger ikke. Men å tro på Jesus og det han har gjort, det holder! Både for tid og evighet.

Så skal du leve fortrolig med Jesus hver dag. Det er det andre. Judas skriver det slik:

”Be i Den Hellige Ånd.”

Du skal ikke be om Den Hellige Ånd, du som tror på Jesus. Du har jo allerede fått Den Hellige Ånd. Han bor i ditt hjerte. Men du skal be i Den Hellige Ånd. Altså i samsvar med Den Hellige Ånd og hans ønsker for ditt liv. Vet du hva Den Hellige Ånds største ønske er? At du skal bli så glad i Jesus, at du ikke kan klare deg uten han hver dag.

Og så skal du prøve å være noe eller gjøre noe for andre. Selvopptatthet ødelegger alt. Men omsorg for andre gjør deg sterk og varm. Hør hva Judas skriver i v.22:

”Noen skal dere tale til rette fordi de tviler, andre skal dere frelse ved å rive dem ut av ilden. Andre igjen skal dere miskunne dere over i frykt.”

Slik levde Jesus. Slik skal også du prøve å leve. Og slik blir du bevart i Guds kjærlighet.

Det er fint å tenke på at disse ordene er skrevet av Judas, lillebroren til Jesus. Ja, for også du og jeg er jo Jesu småbrødre. Så sant vi bare tror på han.