Av Håkon C. Hartvedt

Hebreerbrevets forfatter er tydelig på hva som gjelder for å fullføre livet som kristen. Det er å ha fullt fokus på Jesus og legge av alt som kan hindre oss i løpet og i striden mot ondskapens åndehær.

Av Ivar Gjerdi

 Vi blir stadig minnet om at vi er underveis i livet, og at livet til sine tider kan være nokså skjørt. Og når vanskelige og spesielle ting skjer med oss selv og andre under vandringen, så forstår vi hvor viktig det er med en trygg og forankret Gudstro.

Av Sigmund Måge

De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene. Ap. gj. 2,42. Dette skriftavsnittet kalles gjerne for de fire B-er. Apostlenes lære er synonymt med Bibelen og samfunnet kan beskrives som Brodersamfunnet. Vi vil i fire artikler se litt på disse fire begrepene. 

Her kommer andre artikkel i artikkelserien Sigmund Måge har om de 4 b-ene.

 

Av Sigmund Måge

 Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. 1. Pet. 1, 3.