Av Sigmund Måge

Et nøkkelvers er Markus 10, 45: For Menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge i manges sted.


Mandeltreet blomstrer på Golanhøydene.

Av Ivar Gjerdi

«Det var en mann som het Nikodemus. Han var fariseer og en av jødenes rådsherrer. Han kom til Jesus om natten og sa: «Rabbi, vi vet at du er en lærer som er kommet fra Gud.

Av Sigmund Måge

Og dette må vi gjøre, da vi kjenner tiden, at timen er inne da vi må våkne opp av søvne, for frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til troen Rom. 13,11.

Av Lars Gjøsæter

«Og de ropte med høy røst og sa: Frelsen tilhører vår Gud, han som sitter på tronen, og Lammet!» Åp 7,10