Av Willy M. Nilsen

Jesus hadde sendt ut sytti disipler på evangelisering. Han gav dem makt til å helbrede syke, drive ut onde ånder og forkynne evangeliet om Guds rike.

Bladet Evangelisten er i planlegging av mange arrangementer for 2019.

 Av Ivar Gjerdi

Illustrasjonsfoto: Stockphoto

Kirkefader Augustin har sagt dette om vårt forhold til Gud: «Du har skapt oss Gud, til deg, og vårt hjerte er urolig inntil det finner hvile i deg».

Av Knut Jensen

“Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning.” 2.Tim.3,16-17.

 av Håkon C. Hartvedt

 Blant mine mange bøker har jeg en liten, helt spesiell bok. Denne vesle boka i tilnærmet A6 –format heter «Håndbok for reisen fra døden til livet».