For en tid siden møtte jeg en kjekk ung mann som under krigen rømte fra landet for å kjempe for folk og fedreland. Da han dro, var han frimodig kristen. Jeg spurte ham derfor da vi på ny møttes, hvordan det stod til på det åndelige område. Da kom det et sårt, vemodig drag over ansiktet.

Av Thor Stenseth

 

Korset er kristendommens merke. Det finner man på kirkespir, på gravsteder og i mange nasjoners flagg. Likeså finnes ofte et lysende kors som det samlende symbol på kristne forsamlingshus, frikirkelige som statskirkelige.

Av  Kurt Urhaug

Gud har lagt sitt vitnesbyrd ned i alt det han har skapt. Våren kommer med mange fine og viktige sannheter. Det er påminnelser om Guds kraft. Liljer og tulipaner, løvetann og andre blomstrer har overvintret i den svarte jorden. Det har sett så livløst og dødt ut, men så kommer våren med varme og lys. Ut av jorden eller asfalten kommer løvetannen, frisk, gul og grønn med et strålende smil!

 av Edvard Foss

Fredag 13.februar 1959 var det samlet noen misjonsvenner på Fjellhaug bibelskole i anledning av at ekteparet Elsa og Arne Grønning skulle reise tilbake til Japan i misjonens tjeneste. En av de som var til sted denne kvelden, var Torgeir Fjærtoft fra Jondal.

 

Mellom Jerusalem og Oljeberget ligger Kedrondalen.