Av Billy Graham

Bibelen viser tydelig hvordan Guds hånd har virket gjennom alle tidsaldre for å fullføre hans frelsesplan, og forteller om dette i ord så enkle og kortfattet at et barn kan forstå det. Et slikt enkelt, men innholdsrikt ord er det lille ordet «ble».

Av Eivind Flå

Ef 5,31-32:«Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød.  Dette mysteriet er stort – jeg taler her om Kristus og menigheten.»

av Jostein Ullstein

Tittelen er hentet med utgangspunktet i urmakermetaforen brukt i William Paleys berømte "Naturteologi eller bevis på Guds eksistens og egenskaper". Han var en geistlig fra England og levde fra 1743-1805.

Av Kurt Urhaug

Hver høst har noe spesielt profetisk over seg. Det er noen merkedager på Guds kalender som ikke har fått sin oppfyllelse. Om våren er det blant annet påske og pinse. De er knyttet til Israels historie og har fått sin nytestamentlige oppfyllelse. Det har ikke høstens merkedager.

 Av Sigmund Måge

Som vi så i forrige artikkel, har nådens trone varighet over lang tid. Ja, den varer så lenge det er nådetid. De neste tronene vi skal se på, er knyttet til fremtidige domsavsigelser og er av natur således tidsbegrenset.