Av Gustav Nielssen

 «Men alle forlot meg.» Men Herren stod hos meg.» 2.Tim 4,16-17.

Av Edvard Foss

Høsten 2000 var en flokk på ca. 40 personer fra Lyngdal på tur til Israel. For min del første gang. Siden har det blitt flere turen. Alltid like spennende og lærerikt.

 

En dag i året har Israel en stor nasjonal dugnad for skog og tre. Dette året er det 10. februar, og dagen kalles for Tu Bisvat.

Av Jan Veiby

«Herre, når jeg tretter med deg, har du alltid rett!  Likevel må jeg gå i rette med deg:  Hvorfor går det de ugudelige vel?  Hvorfor har alle de troløse ingen sorger?»  Jer. 12,1.

Av  Stig Andreasson 

Tekst til bilde: bøker av Flavius Josephus, den jødiske historikeren. Inneholder tyve bøker av de jødiske antikviteter, syv bøker fra den jødiske krigen, to bøker som svar på Apion, martabarenes martyrdom, og livet til Josephus, skrevet av ham selv.

Som vi tidligere antydet virker de Nordiske Bibelselskapene å ha endret oppfatning om de apokryfiske bøkene. Vi nevner noen eksempler.