Av Kjell Furnes

Vi kan lese slik i Matt. 26,36: «Så kom Jesus med dei til ein stad som heiter Getsemane.»

Denne saken fra Facebook forteller om ateistiske leger som kom til tro på forunderlig vis, midt i koronaforferdelsen i Italia. 

av Kurt Urhaug

 

Påskebegivenhetene skjedde i Jerusalem. Byen har mange gater og steder som det er knyttet historiske begivenheter til.

Av Ivar Gjerdi

«Da han sto fram som menneske,fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset.» Fil. 2,7-8. Disse ordene av Paulus sier det meste om det påskens budskap vil si og hvorfor det måtte skje.

Av A. Helseth-Dyrseth

 

Døden kommer – til slott som til hytte – til det moralske og fromme idealmennesket som til den åpenbare synder og drankeren. Til fritenkeren og gudsfornekteren kommer den. Stand og stilling spør ikke døden om. Uskånsomt kommer den til alle, uten forskjell. Døden er like absolutt som synden. Bare de troende som lever ved Kristi tilkommelse, unngår døden – de blir forvandlet.