Av Eivind FlåFra krybben til korset

Luk 2,7.12: ”Hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, fordi det ikke var rom for dem i herberget … Dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.”

Joh 19,17: ”De førte så Jesus bort. Han bar selv sitt kors og gikk ut til det stedet som heter Hodeskallestedet, på hebraisk Golgata.”

Jesus kom til vår jord fra herligheten hos sin far – som Guds enbårne sønn (Joh 3,16 og 1 Joh 4,9). Han vendte tilbake til herligheten etter sin død og oppstandelse – som den førstefødte blant mange brødre (Rom 8,29). Kongenes konge gikk kongeveien fra herlighet og til en enda høyere herlighet. I mellom lå hans fornedrelse, lidelse og død. To ord oppsummerer Kristi gjerning: Krybben og Korset. Det første handler om hans fødsel, det andre om hans død. Jesu liv var en vandring fra krybben til korset.

ULDINE UTLEY barneevangelistav Johnn R. Hardang

 Jeg elsker å gå på Gjenbruksforretninger.

Fretex, loppemarkeder og antikkforretninger også, forresten.

Helga 9.–11.september var jeg på Bibelhelg på Alnes Bedehus på Sunnmøre. Lørdag formiddag tok en liten tur over til Valderøya, til gjenbruksforretningen Brukt og Nyttig nede ved fergekaien.

Her fant jeg en gammel bok: HVORFOR JEG PREDIKER, skrevet av Uldine Utley og utgitt på Norsk Forlagsselskap i 1933.

Dette ble anledningen til at jeg for første gang fikk høre om den kanskje best kjente barneevangelisten i USA:

Uldine Utley.

*****

av Jan VeibyGuds julegave

 

"Jesus svarte og sa til henne: Kjente du Guds gave, og visste du hvem det er som sier til deg: Gi meg å drikke - så hadde du bedt ham, og han ville gi deg levende vann!" Joh. 4,10.

 

Til jul gir vi hverandre gaver. Det er i og for seg en god skikk. Men vår tids velstand og materielle jag har ført til at dette blir hovedsaken. For folk flest dreier julen seg om mat og gaver, og kanskje noen ekstra fridager. Alt dette er bare en ytre ramme. Innholdet er borte. Det viktigste er ikke hva vi gir hverandre, men det Gud gir oss.

 

Den største av alle gaver har Gud gitt til oss - sin egen Sønn som verdens Frelser. Denne gave er det verdt å ta imot og bli kjent med.

Jesus møter på sin vandring en samaritansk kvinne. Dette var ikke tilfeldig. For Jesus er den gode hyrde som søker det tapte får. Og hun var en kvinne med dyp lengsel i sitt hjerte. De møttes ved Jakobs brønn, og resultatet ble forvandling og nytt liv.

av Steinar Handeland.

Skriftene vitner om meg

I årevis har det vært en glede å besøke Israel - og ikke minst Qumran. Det er navnet på den gamle plassen ved nordre del av Dødehavet, der essergruppen satt og skrev av skriftrullene fra det gamle testamentets profeter på hebraisk i  tidsrummet fra ca 200 år før Kristus til år 70 etter Kristus, da romerne la i grus både Jerusalem, Masada og Qumran.

 

Det er et stort under at Gud har bevart alle disse skriftrullene og avtalene fra GT og samfunnslivet i over 2000 år i hulene der, så de enda er intakte og kan leses av forskere i dag. Men enda bedre: Skriftrullene bekrefter at den Bibel vi har lest og forkynt ut i fra i Skandinavia, er helt identisk med de gamle rullene som er funnet. Bibelen hadde rett, med andre ord. Bibelkritikken som talte om 3 eller 10 forfattere av Esaiasrullen, de tok feil. Den liberale teologi hadde kritisert Bibelen i 500 år, men det var Bibelkritikerne som tok feil: Skriftene talte sant om Jesus i vår Bibel!

Hyrdane p marka"Og det skjedde i de dager...."

 

Slik begynner Lukas sin fortelling om Jesu fødsel, slik vi kan lese den i Lukasevangeliets andre kapittel.

 

Det er en verdensbegivenhet som beskrives. En hendelse uten sidestykke i menneskets historie som blir fortalt. Så viktig at hver gang vi skriver en dato, bekrefter vi denne hendelsen. Frelserens fødselsdag.

Men det skjedde noe lenge før den tid.

 

Det skjedde i evighet.

Det skjedde noe i himmelen før tid var til og menneskene var skapt. Før noen kunne påvirke Gud i hans avgjørelse. I kjærlighet til oss mennesker tok han en bestemmelse og et valg av evighetsbetydning for oss. «For i ham har han utvalgt oss før verden grunnvoll ble lagt...I kjærlighet har han forutbestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus, etter sin fri viljes råd» Efes.1.3 -4.

Underkategorier