Den hvite flokk

«I Musikklaget sine første leveår hadde vi ikke kopieringsmaskin, fortalte Jakob. Derfor måtte vi skrive av originalen med tusjblekk og penn, og det ble lett en klatt både her og der. Litt humørfylt ble det da en av musikerne beklaget at han hadde fått en stor, svart flekk på «Den store hvite flokk»».

– – – 

Nå var dette en flekk på et notepapir, men Den store hvite flokk kan vi lese om i Johs. Åp. 7,9: «De sto foran tronen og Lammet, kledd i hvite kapper, med palmegreiner i hendene.»

 Vi kan få tvettet våre klær hvite i Lammets blod. Det skjer når vi tar imot Jesus. Derfor skriver Johannes: «Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd!» (Johs. 1, 29)