På Gavelstad Gjestegård i Vestfold, Larvik kommune. Talere og ledere er Håkon C. Hartvedt, Edvard Foss og Kurt Urhaug.

 

Det blir bibeldager med vekt på det evangeliske og det profetiske ordet.

Vi ønsker at dette skal være en weekend til frigjøring og oppbyggelse.

 

 

Tema er: Mot målet!

 

"Men eitt gjer eg: Eg gløymer det som ligg attanfor og strekkjer meg etter det som er framanfor, og jagar mot målet, til den sigersprisen som Gud har kalla oss til der ovanfrå i Kristus Jesus." Fil 3,14.

 

 

 

Påmelding er i gang og skjer til Evangelisten tlf 38 02 63 57/ 91 33 40 79