27. januar

 

Ja til livet!

En gutt kom hjem fra søndagsskolen, og sa: «Hvis det er så bra i himmelen, hvorfor er det da slik at ikke alle ønsker å dø?» «Jo, du skjønner at Gud har skapt noe inni oss som gjør at vi har lyst til å leve», svarte moren. «Å, det er altså det leveren er til for», sa gutten.

Kristentroen fremmer livet. Det er ikke noen dødens religion.

Derfor gjør vi det vi kan for å redde og beskytte menneskeliv i alle situasjoner. Vi kjemper for barnet i mors liv og mot aktiv dødshjelp.

Samtidig er det stadig sant at en kristen alltid har det beste i vente.

«Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på Meg, skal leve, selv om han dør.» (Johs. 11, 25)