25. januar

 

Har vi nød for de ufrelste?

Frelsesarmeens «far» William Booth gikk en natt i sitt siste leveår fram og tilbake i rommet sitt, rastløs og i dype tanker. Sønnen, Bramwell, sa da til ham: «Du må gå til ro. Du trenger å sove.»

Da vendte Booth seg mot sin sønn og sa: «Hvordan skal jeg få sove når mine tanker er så opptatt av menneskenes nød?»

---

Hvordan er det med oss? Smerter det oss at så mange, til og med av dem vi omgås daglig, ikke har tatt imot evangeliet til frelse?

« ..jeg har en stor sorg og en stadig nød i mitt hjerte. For jeg skulle ønske at jeg selv var forbannet bort fra Kristus for mine brødres skyld, mine frender etter kjødet.» (Rom. 9, 2-3)