17. januar

 

Sanne ord

Jeg minnes min speidertid. «En speider er ren i tanker, ord og gjerninger», stod det i speiderloven. Hvem klarte å leve opp til det? I så måte er nok Jesus den eneste sanne speider som har levd. Likevel er jeg glad for at disse ordene stod der. De hjalp meg til å se mitt liv i et lys hvor en trenger Guds tilgivelse. Samtidig representerte de et ideal og et mål å leve etter.

---

Dagens ord peker på ett av disse idealene: «Ren i ord.»
Det betyr for det første at Guds ord er sant og til å stole på. Dernest betyr det at Ordet viser oss hvordan vi skal bli frelst og få del i evig salighet hos Gud.

«Herrens Ord er rene ord.» (Salme 12, 7)